مقاله بررسي عوامل محيطي موثر در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري به منظور افزايش امنيت محلي (نمونه موردي: بافت فرسوده محله نعمت آباد منطقه ۱۹ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل محيطي موثر در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري به منظور افزايش امنيت محلي (نمونه موردي: بافت فرسوده محله نعمت آباد منطقه ۱۹ تهران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت فرسوده
مقاله امنيت
مقاله جلوگيري از جرايم شهري
مقاله نعمت آباد- تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري تفرشي حديثه
جناب آقای / سرکار خانم: اديب زاده بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت هاي فرسوده به دليل عدم توجه و از بين رفتن حس تعلق، زمينه لازم براي آسيب هاي اجتماعي را فراهم آورده اند. يكي از اهداف معماري بناها، حفظ ايمني و آرامش است كه از طريق گسترش امنيت كالبدي حاصل مي شود. بر اين اساس معماري بايد محيط هاي انسان ساخت را بدانگونه طراحي كند كه از ظرفيت كافي جرم خيزي برخوردار نباشند. رويكرد جلوگيري از جرايم شهري با تكيه بر طراحي محيطي (CPTED) زمينه لازم جهت كاهش جرايم را فراهم آورده است. محدوده نعمت آباد داراي مشکلات حاد در زمينه وقوع جرايم و گستردگي آن مي باشد که وجود زمين هاي خالي و رها شده باعث تشديد اين معضل شده است. در اين پژوهش با استفاده از نتايج حاصل از پرسشنامه که توسط ساکنين تکميل گرديده، سعي بر اين است تا ضمن شناسايي مکان هاي داراي معضل عوامل محيطي موثر بر ايجاد اين مکان ها شناسايي و راهکارهاي طراحي محيط ارايه شود.