مقاله بررسي عوامل مديريتي موثر بر عملكرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل مديريتي موثر بر عملكرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرماندهي
مقاله دفاع مقدس
مقاله سبك مديريتي
مقاله فرماندهان شهيد
مقاله رهبري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي عوامل مديريتي موثر بر عملكرد چهار تن از سرداران دفاع مقدس (شهيدان خرازي، زين الدين، همت و باكري) در فاصله زماني ۶۵-۱۳۶۰ پرداخته است. براي شناسايي اين عوامل و ميزان تاثير هر كدام، طرح تحقيق به تبيين ۶ عامل مديريتي در قالب فرضيات تحقيق پرداخته است كه اين عوامل عبارتند از: سبك مديريتي بر مبناي پيش فرض هايX ،Y  و – Z اصل «پيشتازي و پيشقدمي»- اصل «اشتراك فرهنگي»- اصل «ويژگي هاي فردي».
جامعه آماري در اين طرح كليه فرماندهان لشكرهاي ۱۴، ۱۷، ۲۷ و ۳۱ نيروي زميني سپاه هستند كه از بين آن ها تعداد ۱۳۰ نفر به عنوان نمونه، انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه اي است كه اعتبار آن بر اساس آلفاي كرونباخ، برابر ۰٫۷۹ بوده است. پس از تجزيه و تحليل، نتايج نشان داد كه: فرماندهان مورد مطالعه از عوامل مديريتي بيش از سطح متوسط استفاده مي كرده اند. به عبارت دبگر تاثير عوامل ششگانه مديريتي تاببد گردبد اما ابن تاثبر يكسان نبوده، به طوري كه ميزان تاثير عوامل مذكور از بيش ترين به كم ترين عبارتند از: اصل «پيشتازي و پيشقدمي»، «سبك Z »،» سبك «Y، «ويژگي هاي فردي»، «اشتراك فرهنگي»و «سبك X».