مقاله بررسي عوامل موثر بر ابتلا به فشار خون در ساکنين شهرستان اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۹۴ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ابتلا به فشار خون در ساکنين شهرستان اراک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزايش فشارخون
مقاله رگرسيون لجستيک
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرنيا سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: چهريي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: افزايش فشارخون شرياني، يک بيماري شايع، بدون علامت و معمولا به آساني قابل درمان است که در صورت عدم درمان اغلب به عوارض مرگبار منتهي مي شود.
روش کار: اين تحقيق مورد- شاهدي بر روي بيماران مبتلا به فشارخون بالاي ۹۰٫۱۴۰ ميلي متر جيوه در سال ۱۳۸۳ در شهرستان اراک به وسيله نمونه گيري چند مرحله اي و با حجم نمونه ۱۰۰۰ نفر و با رعايت نسبت جمعيتي در شهر و روستا در هر دو گروه مورد و شاهد، انجام يافت. در آناليز داده ها از نرم افزار spss و شاخص هاي آماري توصيفي و اصول مقايسه ميانگين ها و نسبت ها و در آناليز چند متغيره از Logistic regression استفاده شد.
محققين در کليه مراحل تحقيق متعهد به اصول اخلاقي اعلاميه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي بودند.
يافته ها: درنگاهي به وضعيت افراد مورد پژوهش، در اين تحقيق ۲۶۳ نفر مبتلا به فشارخون اوليه با ۷۶۵ نفرافراد غير مبتلا به فشارخون اوليه (سالم يا گروه کنترل) مقايسه مي گردند. در مورد عوامل خطر موجود در اين تحقيق مي توان به سطح تحصيلات پايين (R5=2.78, P<0.001)، قد کوچک (P<0.001)، دفعات تماس اندک با مادر و پدر (P<0.001)، تماس کمتر از ۳ بار با نزديکان و دوستان (OR=2.06, P<0.001)، عدم رضايت خانوادگي (OR=1.35, P<0.04)، مرگ يکي ازنزديکان درجه اول (OR=2.45, P<0.001)، وجود پديده رينود (OR=0.41, P<0.002)، سوفل کانون آئورت (OR=2.5, P=0.05)، اشاره کرد. جهت پيش بيني ابتلا يا عدم ابتلا به فشارخون نيز در اين تحقيق سه مدل بر اساس مشخصات عمومي، مشخصات عمومي و کليه موارد کلينيک طراحي گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به تعيين ريسک فاکتورها شامل سطح تحصيلات پايين، وزن بالا، قد کوچک، دفعات تماس اندک با مادر و پدر و تماس کمتر از ۳ بار با نزديکان و دوستان (يک بار در اين تحقيق بر اساس خصوصيات دموگرافيک- آنتروپومتريک مي توان با اطلاع رساني از طريق رسانه هاي عمومي، آگاهي عمومي را جهت شناخت عوامل خطر و در نتيجه تغيير رفتارهاي زيان بخش بيماري افزايش داد و به اين روش ابتلا به هيپرتانسيون و عوارض قلبي- مغزي- کليوي و چشمي آن را  کاهش داد.