مقاله بررسي عوامل موثر بر ارتکاب نوع جرم زنان در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۷۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ارتکاب نوع جرم زنان در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم
مقاله مجرم
مقاله زنان مجرم
مقاله شهر اصفهان
مقاله زندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهيوندي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي واناني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان نيمي از جمعيت هر جامعه را تشکيل مي دهند پرداختن به مسايل و مشکلات آنها بسيار ضروري مي باشد. يکي از معضل هاي عمده کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران عدم توجه به علل وقوع جرم زنان و عوامل موثر بر ارتکاب نوع جرم آنها است. هدف از اين پژوهش، مطالعه جرم و عوامل اثرگذار بر ارتکاب جرم در بين زنان زنداني شهر اصفهان بوده است. جامعه آماري اين پژوهش کليه زنان زنداني بوده اند که در سال ۱۳۸۸ به دليل ارتکاب جرم در زندان مرکزي شهر اصفهان به سر مي برده اند. جامعه نمونه تعداد ۱۲۰ نفر بوده و اطلاعات از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد.
نتايج نشان مي دهد که بيشترين نوع جرم به ترتيب مربوط به، قاچاق مواد مخدر، سرقت و قتل مي باشد، بيشتر مجرمين در دامنه سني ۳۶-۱۵ ساله واقع شده اند (۴۷٫۵ درصد) متاهل مي باشند. از نظر سطح تحصيلات، درصد زيادي از آنها داراي تحصيلات راهنمايي بوده اند. رابطه بين متغيرهاي مستقل (فقر، بيکاري، خصومت شخصي و گرفتن انتقام، کمبود محبت و عدم توجه خانواده ها) با متغير وابسته (نوع جرم) به صورت معني دار مي باشد و همچنين بين متغيرهاي مستقل (دوستان ناباب، و نبود پليس در محل وقوع جرم) با متغير وابسته رابطه معناداري وجود ندارد.