مقاله بررسي عوامل موثر بر استقرار دانشگاه هاي کارآفرين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر استقرار دانشگاه هاي کارآفرين
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله مزيت رقابتي
مقاله مديريت دانش
مقاله آموزش کارآفريني
مقاله نوآوري
مقاله اقتصاد دانش محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شريف محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كارگريان مروستي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هزاره سوم که لازمه رشد اقتصادي در آن توسعه مراکز توليد دانش، فناوري و مهارت هاي فني است، از کارآفريني مي توان به عنوان يکي از مهم ترين موتورهاي رشد و توسعه ياد کرد. اينجاست که نقش کارآفرين و نياز به کارآفريني در جامعه مشخص مي شود. طبيعي است، بارزترين چيزي که مي تواند ما را به اين مقصود برساند دانشگاه ها و مراکز کارآفريني است. در اين مقاله سعي بر آن است که ارتباط آموزش و نوع آموزش هاي لازم با کارآفريني و روند اجرايي کار آفريني را روشن کنيم. در تجزيه و تحليل استنباطي و آزمون فرضيه هاي اين تحقيق که روش آن بر اساس هدف تحقيق، توسعه اي بوده و به صورت پيمايشي مقطعي انجام گرفته، از سه آزمون «کالموگروف – اسميرنف»، «آزمون t يک نمونه» و «آزمون رتبه بندي فريدمن»، استفاده شده است. نتيجه تحقيق نشان داده است که در ميان عوامل داخلي دانشگاه، فرآيند هاي دانشگاهي و در ميان عوامل احياي سازماني (دانشگاهي)، اعمال رهبري تحول بخش و در ميان تغييرات اساسي و بنيادي دانشگاه، ايجاد يک محيط پويا و علمي بيشترين تاثير را در شکل گيري و استقرار دانشگاه هاي کارآفرين دارند. در پايان مقاله نيز نتيجه گيري هايي به عمل آمده و بر اساس آن پيشنهادات خاصي در راستاي توسعه «آموزش کارآفريني» جهت استقرار دانشگاه هاي کارآفرين ارایه گرديده است.