مقاله بررسي عوامل موثر بر افزايش اعتماد مردم نسبت به کوپ ها (از منظر فرماندهان و مديران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر افزايش اعتماد مردم نسبت به کوپ ها (از منظر فرماندهان و مديران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوپ (کلانتري و پاسگاه ها)
مقاله اعتماد
مقاله نظم اجتماعي
مقاله هنجارها و ارزش هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلاكي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: وديعت محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعتماد يکي از پديده هاي اجتماعي محسوب مي شود که از منظر جامعه شناسي در حوزه نظم اجتماعي مطرح شده است. اعتماد يکي از مولفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي محسوب مي شود که مسوولين و سياستمداران را بر آن مي دارد تا در جهت افزايش سرمايه اجتماعي و ايجاد نظم در جامعه، گام هايي اساسي بردارند. پليس به عنوان يک نهاد اجرايي با هدف ايجاد نظم و امنيت در جامعه، نيازمند اعتماد مردم است تا در جهت نظارت بر اشکال زندگي عمومي، بتواند نظم و امنيت را در جامعه حفظ کند.
اعتماد به کوپ ها يعني کلانتري ها و پاسگاه ها به عنوان موضوع اصلي مقاله حاضر از منظر فرماندهان کوپ و مسوولين مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله عوامل موثر بر افزايش اعتماد مردم نسبت به کوپ ها در مولفه هاي: ۱- رفتار اجتماعي مردم پسند ۲- حفظ شخصيت و منزلت شغلي حين انجام وظايف ۳- کمک رساني و ايثارگري ۴- قانون گرايي و رعايت عدالت ۵- پاي بندي به تعهدات ديني ۶- مديريت در رفتار ۷- وجدان کاري و صحت عمل ۸- تلاش موثر، شناسايي شده است. نکته کليدي و خط اصلي نتايج تحقيق در جمع بندي جدول نهايي، عوامل موثر بر اعتماد مردم نسبت به عملکرد کلانتري ها و پاسگاه ها از منظر نخبگان (مسوولين و فرماندهان کوپ) بررسي شده و نشان مي دهد که عوامل موثر بر افزايش اعتماد مردم نسبت به کوپ ها در اين نکته اصلي يعني «رعايت اصول و ارزش هاي اجتماعي، ديني، قانوني و اخلاقي در جهت خدمت به مردم» نهفته است که رعايت اين اصول سبب افزايش اعتماد مردم نسبت به کوپ ها خواهد شد. رعايت اين مهم براي پليس، هدفي براي حفظ و ايجاد نظم و امنيت در جامعه است.