مقاله بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش بيهوشي در بيماران سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر انتخاب روش بيهوشي در بيماران سزارين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيهوشي عمومي
مقاله بي حسي داخل نخاعي
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: شائقي شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بي حسي رژيونال براي سزارين قويا توصيه مي شود در حالي که مهم ترين مانع مخالفت بيماران است. اين تحقيق به منظور تعيين تمايل بيماران سزارين به نوع بيهوشي و دلايل انتخاب يا مخالفت و عوامل موثر بر آنها انجام گرفته است.
مواد و روش ها: ۲۴۰ خانم کانديداي عمل سزارين انتخابي، بلافاصله قبل از عمل مصاحبه شدند. اطلاعات شامل مشخصات فردي، روش بيهوشي انتخابي و دلايل آن، سابقه بيهوشي قبلي و شناخت از روش بيهوشي جمع آوري و در يک پرسشنامه ثبت شد.
نتايج: ۱۲۰ نفر بيهوشي عمومي و ۷۲ نفر بي حسي داخل نخاعي را برگزيدند و ۴۸ نفر هيچ روش خاصي را انتخاب نکردند. مهم ترين دلايل رد بي حسي داخل نخاعي، ترس از کمردرد، ديدن فرآيند بي حسي و شنيدن صداهاي پيرامون و سر درد پس از عمل، و در بيهوشي عمومي ترس از به هوش نيامدن، تهوع و استفراغ و احساس درد حين عمل بود.
از جمع افراد مورد مصاحبه %۶۴٫۲ بيهوشي عمومي، %۷۶٫۷ بي حسي داخل نخاعي را مي شناختند ولي %۱۱٫۲ هيچ شناختي از روش هاي بيهوشي نداشتند.
سطح تحصيلات افراد مورد مطالعه با شناخت آنان از روش هاي بيهوشي رابطه آماري معني دار داشت
(p<0.05).
منابع اطلاعاتي موثر بر انتخاب روش بيهوشي، نظر ساير بيماران و آشنايان (%۵)، سابقه بيهوشي قبلي (%۳۸٫۳)، اطلاعات برگرفته از رسانه هاي عمومي (%۱۰٫۸) و توصيه پزشک بيهوشي (%۰٫۰۸) بود.
نتيجه گيري: بيشتر بيماران تمايل به بيهوشي عمومي دارند که اين تمايل ناشي از ترس از بي حسي داخل نخاعي و عوارض آن است. با آموزش و ارتباط موثرتر مي توان بيماران را به انتخاب بي حسي داخل نخاعي تشويق كرد.