مقاله بررسي عوامل موثر بر ترويج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سيستان و بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي و بهمن ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۳۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ترويج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سيستان و بلوچستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج و توسعه
مقاله فرهنگ تعاون
مقاله سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوربستاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام تعاوني در بسياري از کشورها يکي از بخشهاي اساسي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود. مقاله حاضر مستخرج از تحقيقي توصيفي مربوط به سال ۸۷ است و به لحاظ هدفي که دارد مي توان آن را “کاربردي” نيز دانست. جامعه آماري تحقيق شامل کليه دست اندرکاران بخش تعاون در استان سيستان و بلوچستان است که از ميان آنها ۱۳۲ نفر به عنوان نمونه به شيوه کاملا تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات علاوه بر آمار توصيفي، از ضريب تغييرات (C.V.) براي اولويت بندي متغيرهاي موثر بر ترويج و توسعه فرهنگ تعاون استفاده شد.
نتيجه مطالعه نشان داد که بيشتر افراد مورد بررسي تحصيلات فوق ديپلم دارند و بيش از ۸۱ درصد از پاسخگويان مردند. از نظر پاسخگويان، از بين متغيرهاي اقتصادي موثر بر توسعه فرهنگ تعاون، سياستهاي اقتصادي دولـت و از بين متغيرهاي آموزشي، وجود برنامه هاي رسانه ملي (تلويزيون) در اولويت اول و مورد تاکيد و تاييد قرار گرفتند. در اين راستا برنامه ها و اهداف دولت موثرترين متغير برنامه ريزي و سياستگذاري دولت در امر توسعه فرهنگ بوده است. اولويت بندي متغيرهاي اجتماعي نيز نشان داد که از ديدگاه افراد مورد مطالعه، نظام آموزش رسمي جامعه در اولويت اول تاثيرگذاري بر توسعه فرهنگ تعاون قرار دارد. از بين پنج متغير نگرشي مورد بررسي، از نظر پاسخگويان، ديدگاه مسوولان دولتي متغيري است که در تاثيرگذاري بر توسعه فرهنگ تعاون در اين منطقه موثرتر از ساير متغيرها تشخيص داده شد.