مقاله بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذار
مقاله روند قيمت سهام
مقاله درآمد هر سهم
مقاله سود نقدي هر سهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سرمايه گذاران براي انتخاب سرمايه گذاري، دامنه اي بسيار وسيع از عوامل را مدنظر قرار مي دهند. اما تا به حال، پژوهش هاي محدودي درباره روش انتخاب از بين سرمايه گذاري هاي مختلف انجام شده است. تصميم گيري هاي سرمايه گذاران روز به روز پيچيده تر و ريسکي تر مي شود و نتايج اين سرمايه گذاري ها مي تواند آثاري پراهميت بر زندگي مردم، به خصوص هنگام بازنشستگي داشته باشد. ما اطلاعات کمي در مورد عوامل موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران داريم. پژوهش حاضر، رويکرد تحليلي را جهت بررسي عوامل موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران هنگام خريد سهام استفاده مي کند، اين رويکرد در پژوهش هايي که به بررسي انتخاب محصولات غيرمالي موثر بر تصميم گيري مي پرداخته اند نيز استفاده شده است. جامعه آماري در اين پژوهش، سرمايه گذاراني هستند که به طور مستقيم در بازار فعاليت مي کنند و به طور غيرمستقيم در مديريت شرکت سهيم هستند. براي انتخاب سرمايه گذاران، از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. داده هاي به دست آمده از طريق پرسش نامه، از طريق نرم افزاز SPSS تجزيه و تحليل شدند. نتايج به دست آمده، نشان مي دهد که اکثريت سرمايه گذاران، علاقه کمي به سفته بازي و معاملات پر ريسک دارند. در مورد تصميم گيري براي خريد سهام، معيارهاي مالي، از قبيل تقسيم سود و درآمد هر سهم بسيار مربوط هستند، با اين حال اهميت آن ها کمتر از نوسان هاي قيمت و روند قيمت سهام در بورس است.