مقاله بررسي عوامل موثر بر خط مشي تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر خط مشي تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط مشي تقسيم سود
مقاله سود تقسيمي نقدي
مقاله الگوي داده هاي ترکيبي (پنل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام كيهان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصميم گيري در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگيزي در حوزه مديريت شرکتي است؛ زيرا در اين تصميم گيري مقدار پولي كه بايد به سرمايه گذاران پرداخت شود و همچنين مقدار پولي كه بايد براي سرمايه گذاري مجدد انباشته شود، مشخص مي شود. تامين مالي از محل منابع داخلي يعني عدم توزيع سود نقدي از طرفي براي شرکت مطلوب به نظر مي رسد و از طرف ديگر ممکن است برنامه سهامداران خرد براي تامين بخشي از هزينه هاي زندگي از اين بخش را تغيير دهد. در عين حال در شرکت هاي ايراني، مرجع تصميم گير نهايي در خصوص تقسيم سود، مجمع عمومي عادي سالانه است. در اين تحقيق براي بررسي و شناسايي عوامل موثر بر پرداخت سود نقدي ابتدا متغيرها بر اساس تحقيقات پيشين تعيين و سپس اطلاعات لازم براي ۹۴ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي يک دوره هفت ساله (۱۳۸۰ الي۱۳۸۶) به صورت داده هاي پنل گردآوري گرديد.
در اين تحقيق يازده عامل مورد مطالعه قرار گرفتند. اين متغيرها شامل: اهرم شركت، اندازه شركت، سود تقسيمي سال گذشته، وجود فرصت هاي سرمايه گذاري، وجه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي شرکت، سود مورد انتظار سال آتي، متوسط سود پرداختي شرکت هاي رقيب، نرخ تورم، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم شرکت بودند که از ميان آن ها معناداري ارتباط عوامل: اندازه شرکت، سود تقسيمي در سال گذشته، فرصت هاي سرمايه گذاري، سود مورد انتظار سال آتي و نرخ تورم تاييد شد و معناداري ارتباط متغيرهاي ديگر شامل: متوسط نرخ رشد سود ۵ سال گذشته، درصد سهام شناور آزاد،گردش وجوه نقد حاصل از عمليات، نسبت اهرم شرکت، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختي شرکتهاي رقيب، مورد تاييد قرار نگرفت.