مقاله بررسي عوامل موثر بر خواب آلودگي دانشجويان در كلاس درس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۴۲ تا ۳۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر خواب آلودگي دانشجويان در كلاس درس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت آموزشي
مقاله خواب آلودگي
مقاله روش تدريس
مقاله دانشجوي پليس
مقاله دانشگاه علوم انتظامي
مقاله برنامه ريزي درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايگان فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: دانشگاه علوم انتظامي با امكانات آموزشي و فيزيكي مناسب و بهره گيري از اساتيد متخصص و صرف هزينه هاي هنگفت در جهت تربيت پليسي متخصص و متعهد تلاش مي نمايد، ولي اگر دانشجويان در كلاس خواب آلود باشند و هوشياري لازم را نداشته باشند، موجب اتلاف اين همه زحمت و هزينه مي شوند. تحقيق حاضر در جهت بررسي اين موضوع، تلاش كرده تا راه حل هاي علمي و تجربي براي جلوگيري از خواب آلودگي در كلاس درس ارايه نمايد.
مواد و روش ها: با بررسي نظريات علمي، ۷ فرضيه استخراج شد كه به روش پيمايشي و با طراحي سه پرسشنامه محقق ساخته براي سه نمونه پاسخگو كه شامل ۲۵۳ دانشجوي دانشگاه علوم انتظامي، ۲۰۶ استاد و ۶۹ فرمانده صف بود، اطلاعات لازم جمع آوري گرديد.
يافته ها:۵ % دانشجويان اظهار داشته اند در تعدادي از کلاس هاي درس خواب آلود هستند، ۸۲% به ميزان زياد و فقط ۲۲% گفته اند به ميزان كمي در كلاس درس خواب آلود هستند. ۴۱٫۵% اساتيد هم معتقدند دانشجويان به ميزان زياد در كلاس درس خواب آلود هستند.
نتيجه گيري و پيشنهادها: در بررسي فرضيات، تاثير کلاس هاي گرم، كم نور و ساكت بر خواب آلودگي تاييدگرديد. روش سخنراني بيشتر از ساير روش هاي تدريس (پرسش و پاسخ، و حفظ و تكرار) موجب خواب آلودگي دانشجويان مي شود. کلاس هاي تئوري بيشتر از کلاس هاي عملي و ميداني موجب خواب آلودگي مي گردند. در كل از ۷ فرضيه تحقيق ۶ فرضيه تاييد و تاثير ميزان نشاط از نظر هر سه گروه پاسخگو رد شد. از جمله پيشنهادهاي تحقيق براي كاهش خواب آلودگي دانشجويان در كلاس، رنگ آميزي کلاس ها با رنگ هاي گرم، افزايش زمان خواب دانشجويان، كاهش فعاليت هاي دانشجويان قبل از شروع كلاس، استفاده از روش پرسش و پاسخ در کلاس ها و تركيبي از دروس نظري و عملي در روز بود.