مقاله بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي نيروهاي پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۸۹ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي نيروهاي پليس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله رضايت شغلي
مقاله خصوصيات فردي
مقاله عوامل سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عنصري آرش
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رضايت شغلي نشان دهنده احساس و رضايت فرد از شغلش مي باشد كه متاثر از خصوصيات افراد مثل ارزش ها، نگرش ها و گرايش هاي آنان و همين طور ويژگي هاي مربوط به محيط كار است. رضايت شغلي عاملي بسيار موثر بر عملكرد شغلي كاركنان و بهره وري سازمان است. رضايت شغلي بر احساس رضايت فرد از زندگي اش نيز تاثير مي گذارد. در اين مقاله سعي شده است كه عوامل فردي و سازماني تعيين كننده رضايت شغلي نيروهاي پليس بررسي و مشخص شوند. هم چنين تحصيلات، سن، جنسيت، طول خدمت و درجه عوامل فردي رضايت شغلي نيروهاي پليس و استقلال، تنوع شغل، مهم بودن خودِ کار، نياز به مسووليت پذيري هنگام انجام کار، قدرداني از طرف مدير، تخصص و دانش لازم براي انجام کار، عوامل سازماني تعيين كننده رضايت شغلي نيروهاي پليس هستند. در اين بين عوامل سازماني در پيش بيني رضايت شغلي مهم تر از خصوصيات جمعيت شناختي هستند و سرپرستان يا مديران بايد بر محيط کار به عنوان ابزار اصلي افزايش رضايت شغلي و انگيزه نيروها تمرکز نمايند.