مقاله بررسي عوامل موثر بر رنگبري يك رنگزاي آزو راکتيو (C.I. Reactive Red 120) به روش فنتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر رنگبري يك رنگزاي آزو راکتيو (C.I. Reactive Red 120) به روش فنتون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگزاي راكتيو
مقاله اكسيداسيون پيشرفته
مقاله واكنشگر فنتون
مقاله رنگبري
مقاله حذف COD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني بقا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرنجيگ كمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اطلاعاتي در مورد کاربرد فرآيند فنتون به عنوان يک روش اکسيداسيون پيشرفته براي تصفيه پساب حاوي يك رنگزاي آزو راکتيو (Reactive Red 120) گزارش شده است. براي به دست آوردن شرايط عملکرد مقرون به صرفه براي کاربرد فرآيند اکسيداسيون فنتون، تاثير پارامترهاي اصلي عمليات مثل ميزان سولفات آهن، آب اکسيژنه،pH  محلول، دما، غلظت اوليه رنگزا و حضور غلظت هاي متفاوت از کلريد سديم و سولفات سديم در مقياس آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل نشان مي دهد که بهترين مقدار pH در رنگبري برابر ۳ است. سرعت رنگبري محلول حاوي رنگزاي RR120 با افزايش دما، افزايش پيدا مي کند اما در حضور يون هاي کلريد و سولفات کاهش نشان مي دهد. افزايشFe2+  و H2O2 تا حد مشخصي باعث افزايش حذف اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD) و رنگ مي شود و افزايش غلظت پس از آن غير ضروري و بي تاثير است. نتايج نشان مي دهد که با روش اکسيداسيون فنتون بيش از %۹۹ رنگبري و تا %۷۴ کاهشCOD  قابل حصول است.