مقاله بررسي عوامل موثر بر روحيه کارآفريني دانشجويان دانشکده کشاورزي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر روحيه کارآفريني دانشجويان دانشکده کشاورزي تبريز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان کشاورزي
مقاله دانشگاه تبريز
مقاله کارآفريني
مقاله مدل لوجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي فر مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: راحلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از مدل لوجيت، به بررسي عوامل موثر بر کارآفريني در بين دانشجويان کشاورزي دانشگاه تبريز پرداخته شد. داده ها و اطلاعات مورد نياز اين تحقيق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده به وسيله تکميل پرسشنامه از ۱۵۷ دانشجوي کشاورزي دانشگاه تبريز در سال ۸۹-۱۳۸۸ به دست آمد. نتايج توصيفي بيان گر آن است که ۳۸ درصد دانشجويان به دلايلي از جمله نبود سرمايه يا نبود مهارت هاي لازم براي کسب و کار تمايلي به کارآفريني ندارند. همچنين نتايج تحليل مدل لوجيت نشان داد که متغيرهاي سن، سطح تحصيلات، دريافت وام، موانع اقتصادي، سابقه فعاليت، درآمد، کسب مهارت هاي لازم و ريسک پذيري از عوامل موثر براي انگيزه به کارآفريني از سوي دانشجويان بودند که از بين اين متغيرها سن و موانع اقتصادي اثر معني دار منفي و بقيه متغيرها اثر معني دار مثبت داشتند.