مقاله بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري كشاورزان در ماشين هاي كشاورزي: كاربرد روش دو مرحله اي هكمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري كشاورزان در ماشين هاي كشاورزي: كاربرد روش دو مرحله اي هكمن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيزاسيون
مقاله ماشين هاي کشاورزي
مقاله سرمايه گذاري
مقاله عوامل موثر
مقاله الگوي توبيت
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دريجاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت ارتقا ضريب مكانيزاسيون كشاورزي از طريق سرمايه گذاري در ماشين هاي كشاورزي، مطالعه اي در سال ۲۰۰۶ با استفاده از اطلاعات پيمايشي ۵۷۳ بهره بردار كشاورزي استان خراسان رضوي و بهره گيري از الگوي توبيت به روش دو مرحله اي هكمن و با هدف شناسايي دو گروه عوامل موثر بر اقدام به سرمايه گذاري و حجم سرمايه گذاري انجام شده در ماشين هاي كشاورزي صورت پذيرفت. بررسي اثرنهايي متغيرهاي الگوي پروبيت نشان داد تجربه و تحصيلات بهره بردار، سطح زيركشت، دسترسي به اعتبارات بانكي، سرمايه شخصي، استفاده از سموم شيميايي و مالكيت با اثر مثبت و متغيرهاي سن بهره بردار و سطح دسترسي به ماشين هاي اجاره اي با اثر منفي بر اقدام به سرمايه گذاري در ماشين هاي كشاورزي نقش دارند. همچنين نتايج برازش الگوي مرحله دوم رگرسيون خطي حاکي از تاثير مثبت تحصيلات و تجربه بهره بردار، استفاده از سموم شيميايي، نيروي كار خانوادگي، سطح زيركشت، هزينه برداشت، سرمايه شخصي، دسترسي به اعتبارات بانكي و مالكيت زمين، و تاثير منفي متغيرهاي سن بهره بردار، استفاده از بقولات در الگوي كشت و دسترسي به ماشين هاي اجاره اي بر ميزان سرمايه گذاري در ماشين هاي كشاورزي مي باشد. با توجه به يافته ها، به منظور ارتقا ضريب مكانيزاسيون، طرح ليزينگ ماشين هاي كشاورزي با اعتبارات يارانه اي، طرح ايجاد بانك مكانيزاسيون كشاورزي، يكپارچه سازي اراضي، ايجاد انگيزه مالكيت و اعمال نظام ترويجي مناسب در قالب بسته سياستي به برنامه ريزان اين عرصه پيشنهاد شد.