مقاله بررسي عوامل موثر بر صيانت فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۳۳۵ تا ۳۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر صيانت فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله صيانت فرهنگي
مقاله جامعه پذيري
مقاله کنترل اجتماعي
مقاله نهادي سازي
مقاله تبادل فرهنگي
مقاله هجوم فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن بيگي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عرصه اداره فرهنگ، عرصه اي گسترده و عميق است. در اين ميان عوامل متعددي مي تواند فرهنگ را تحت تاثير خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صيانت فرهنگي به هويتي اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعي در ايجاد تحولي مثبت در آن دارد. در ميان تلاش هاي بسياري که در طول زمان براي ايجاد ثبات و ارتقا فرهنگ صورت پذيرفته، اين تحقيق نيز تلاشي براي بازشناسي عوامل موثر براي صيانت فرهنگي است. بدين منظور، ابتدا به تعريف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفي صيانت فرهنگي، عوامل موثر بر آن تبيين شده که عبارت اند از: عوامل ذاتي (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگي)؛ عوامل دروني (جامعه پذيري، نظارت و کنترل اجتماعي و نهادي سازي)؛ عوامل بيروني (تبادل و هجوم فرهنگي). بر اين اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاري هريک از عوامل و ميزان آن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. در پايان، مبتني بر نتايج اين پژوهش، راهکارهايي جهت اقدام موثرتر در اداره فرهنگ ارایه مي گردد.