مقاله بررسي عوامل موثر بر ضايعات نان در خانوارهاي روستايي و شهري سيستان مطالعه موردي شهرستان زابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر ضايعات نان در خانوارهاي روستايي و شهري سيستان مطالعه موردي شهرستان زابل
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضايعات
مقاله نان
مقاله روستا
مقاله شهر
مقاله نان محلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي صابوني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاري پور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نان كالايي است كه در الگوي مصرفي تمام خانوارهاي ايراني وجود دارد و ضايعات آن باعث هدر رفتن قابل ملاحظه منابع ملي مي شود. در اين مطالعه ميزان ضايعات نان تافتون در شهرستان زابل و عوامل موثر بر آن بررسي گرديد. اطلاعات مورد نياز براي مطالعه از طريق تكميل ۲۰۰ پرسشنامه در منطقه سيستان در سال ۱۳۸۵ جمع آوري شد. نتايج نشان داد كه ميزان ضايعات نان در شهرستان زابل %۱۴ مصرف روزانه براي هر خانوار است. همچنين ضايعات نان با تعداد نان خريداري شده در روز رابطه مستقيم و با تعداد دفعات مراجعه به نانوايي و ساعات صرف شده براي خريد نان در روز و سن همسر، رابطه غيرمستقيم نشان داد. افزون بر اين، نانهاي محلي نسبت به نانهاي نانوايي ضايعات كمتري داشته است. يافته هاي مطالعه نشان داد بهبود كيفي آرد تحويلي به نانواييها و همچنين افزايش ساعت كار نانواييها به منظور امكان عرضه نان تازه در تمام طول روز و در نتيجه افزايش تعداد دفعات مراجعه افراد به نانوايي، راهكارهايي موثر به شمار مي آيند.