مقاله بررسي عوامل موثر بر مشاركت كشاورزان با كارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل (رهيافت رگرسيون خطي فازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر مشاركت كشاورزان با كارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل (رهيافت رگرسيون خطي فازي)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارشناس ناظر
مقاله گندم
مقاله رگرسيون خطي فازي
مقاله زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كنعاني تكتم
جناب آقای / سرکار خانم: خياطي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حمايت از بخش كشاورزي مقوله اي است كه سالها در جهان مورد بحث بوده و مساله اي كه در سه دهه اخير در كانون توجه بسياري از محققان قرار گرفته، ارتباط و مشاركت محققان و كشاورزان در فرايند توليد مي باشد. اين مطالعه نيز به بررسي عوامل موثر بر مشاركت كشاورزان با كارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل پرداخته است. براي اين منظور با استفاده از مدل رگرسيون خطي فازي، تاثير عوامل متعددي در قالب ۱۰ شاخص بوسيله اعداد مثلثي فازي متقارن و نامتقارن بررسي شد. آمار و اطلاعات مورد نياز از طريق تكميل پرسشنامه از زارعين گندمكار در سال ۱۳۸۷ بدست آمد. روايي و پايايي ابزار پژوهش با استفاده از روش تحليل عاملي مورد سنجش قرار گرفت. ضرايب تخمين زده شده نشان داد كه شاخص هاي آگاهي، انگيزه پيشرفت، نوگرايي رضايت شغلي و وي‍ژگيهاي كارشناس در هر دو حالت متقارن و نامتقارن تاثيري بر مشارکت نداشتند و شاخص هاي انتظارات کشاورزان از کارشناس، مشوق هاي اقتصادي، اعتماد، علم گرايي و تقدير گرايي در سطح بسيار کم برآورد شدند. از اين رو با توجه به يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي شود اقداماتي از جمله بالا بردن سطح تجربه و مهارت كارشناسان، بكارگيري به موقع و متناسب با زمان نياز كشاورز به كارشناس، بازديد كارشناسان خبره به همراه ناظران و ايجاد انگيره هاي مختلف در كشاورزان جهت همكاري با كارشناسان انجام گيرد.