مقاله بررسي عوامل موثر بر معضلات و تنگناهاي مالي شرکت هاي تعاوني فعال استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر معضلات و تنگناهاي مالي شرکت هاي تعاوني فعال استان کردستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داشتن دانش حسابداري
مقاله تفكيك وظايف مالي
مقاله فرهنگ سهامداري
مقاله فعاليت صحيح اقتصادي و مديران شرکت تعاوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جامعي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي عوامل موثر بر معضلات و تنگناهاي مالي شرکت هاي تعاوني فعال استان کردستان مي پردازد. هم چنين ويژگي هايي از قبيل کمبود دانش حسابداري، روش هاي نامناسب کنترلي، ضعف فرهنگ سهامداري، نهادهاي غيرفعال و عدم انتخاب فعاليت صحيح اقتصادي نيز بررسي شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان داد، کمبود دانش حسابداري و روش هاي نامناسب کنترلي بر معضلات و تنگناهاي مالي شرکت هاي تعاوني موثر هستند.ضعف فرهنگ سهامداري و نهادهاي غير فعال تاثيري بر معضلات و تنگناهاي مالي شرکت هاي تعاوني ندارند. هم چنين عدم انتخاب فعاليت صحيح اقتصادي بر معضلات و تنگناهاي مالي شرکت هاي تعاوني تاثير دارد.