مقاله بررسي عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان بخش کشاورزي و راهکارهاي حمايت از آنها مطالعه موردي استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت و خرداد ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۸۵ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان بخش کشاورزي و راهکارهاي حمايت از آنها مطالعه موردي استان زنجان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله تعاون
مقاله کشاورزي
مقاله اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت و جايگاه کارآفريني، توسعه فرهنگ کارآفريني و حمايت از کارآفرينان در همه بخشها از جمله کشاورزي ضروري است….