مقاله بررسي عوامل موثر بر نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقدينگي
مقاله عوامل موثر
مقاله نگهداري موجودي هاي نقدي
مقاله رگرسيون خطي چند متغيره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نظافت احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي اردكاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جوان علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موسسات اقتصادي درصد قابل توجهي از دارايي هاي خود را به صورت موجودي هاي نقدي نگهداري مي نمايند و اين امر از ديرباز، نظر پژوهشگران را در مورد عوامل موثر بر ميزان نگهداري اين گونه دارايي ها، به خود جلب کرده است. در اين تحقيق، با استفاده از داده هاي صورت هاي مالي ميان دوره اي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني سال هاي ۱۳۷۹ الي ۱۳۸۴ و با استفاده از مدل رگرسيون خطي چند متغيره، تاثير ۱۰ عامل در نگهداري موجودي هاي نقدي توسط شرکت ها بررسي مي گردد. شواهد تحقيق حاكي از آن است که حساب هاي دريافتني، خالص سرمايه در گردش، موجودي هاي کالا و بدهي هاي کوتاه مدت، به ترتيب از مهمترين عوامل داراي تاثير منفي بر نگهداري موجودي هاي نقدي هستند. از طرف ديگر، فرصت هاي رشد شرکت، سود تقسيمي، نوسان جريان هاي نقدي و سود خالص، به ترتيب از مهمترين عوامل داراي تاثير مثبت بر نگهداري موجودي هاي نقدي هستند، اما شواهد کافي در مورد تاثير منفي بدهي هاي بلند مدت و اندازه شرکت ها بر نگهداري موجودي هاي نقدي وجود ندارد.