مقاله بررسي عوامل موثر بر هموارسازي سود در بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۸۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر هموارسازي سود در بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموارسازي سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف ازاين تحقيق، شناسايي عوامل موثر بر هموارسازي سود در بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. هموارسازي سود نوعي اقدام آگاهانه مي باشد که توسط مديريت و با استفاده از ابزارهاي خاص در حسابداري جهت کاستن از نوسانات در سود انجام مي گيرد. بعلت با اهميت بودن مديريت سود، اين پژوهش ابتدا شرکتهاي هموارساز سود را با مدل ضريب تغييرات براي تغيير درسري زماني سود به ضريب تغييرات براي تغيير در سري زماني فروش شناسايي نموده و سپس تاثير عواملي از قبيل اندازه شرکت، سود دهي، نوع صنعت و فعاليت صادراتي را، روي هموارسازي سود مورد بررسي قرار مي دهد.
پس از آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل آماري انجام گرفته، اينطور استنباط مي گردد که هموارسازي طبيعي سود، در برخي از شرکتها صورت گرفته است و نتايج حاصل ازآزمونهاي آماري t و کاي دو در  فرضيات مورد بررسي، اين موضوع را مشخص مي کند که هموارسازي سود در شرکتهاي مورد بررسي به اندازه شرکت، مجموع بازده دارايي شرکتها (سوددهي)، نوع صنعت و همچنين فعاليت صادراتي شرکتها بستگي ندارد.