مقاله بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه دام روستايي در شهرستان سلماس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پذيرش بيمه دام روستايي در شهرستان سلماس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي لاجيت
مقاله پذيرش بيمه
مقاله سلماس
مقاله دام آميخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي باب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي نجيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيمه دام به عنوان يکي از مناسب ترين راهکارها جهت مديريت ريسک اين فعاليت مي تواند باعث افزايش امنيت سرمايه گذاري در اين زيربخش گردد. در اين تحقيق عوامل موثر بر پذيرش بيمه دام هاي آميخته در شهرستان سلماس استان آذربايجان غربي با برآورد الگوي لاجيت مورد بررسي قرار گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نياز اين تحقيق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده بوسيله تکميل پرسشنامه از ۱۵۲ دامدار اين شهرستان در سال ۱۳۸۷ بدست آمده است. نتايج نشان داد که ۶۲ درصد دامداران به دلايلي از جمله کم بودن ميزان غرامت دريافتي، بالا بودن حق بيمه پرداختي و طولاني بودن زمان پرداخت غرامت، تمايلي به بيمه دام خود ندارند. نتايج تخمين الگوي لاجيت نشان داد که متغيرهاي سن، سطح تحصيل، نوسانات درآمدي، مقدار درآمد، تعداد دامهاي تلف شده، تعداد دام، ميزان آگاهي از مزاياي بيمه دام، داشتن شغل غيردامداري و دريافت تسهيلات عوامل موثر بر پذيرش بيمه دام از سوي دامداران بودند که به جز سن و داشتن شغل غيردامداري ساير متغيرها اثر مثبت و معني داري بر پذيرش بيمه دام از سوي دامداران داشتند. لذا مي توان از طريق برگزاري کلاسهاي ترويجي، دامداران را نسبت به منافع بيمه دام آگاه کرد.