مقاله بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات از سوي نيروهاي پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات از سوي نيروهاي پليس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله رايانه
مقاله مدل پذيرش فناوري اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني كامينه
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سازمان ها سرمايه گذاري فراواني در زمينه فناوري مي کنند تا دسترسي شان به اطلاعات افزايش يابد. رايانه تبديل به يکي از ابزارهاي مهم مورد استفاده در حوزه هاي فردي و سازماني شده است و سازمان هاي گوناگون براي اهداف مختلفي از آن استفاده مي کنند که سازمان هاي انتظامي نيز خارج از اين قاعده نمي باشند، اما پيامد نهايي که سازمان ها از اين فناوري انتظار دارند افزايش کارآمدي، بهبود کيفيت و ارتقاي تاثير گذاري سازمان مي باشد. اين مهم تنها در صورتي حاصل مي شود که از اين فناوري استفاده شود. بنابراين پذيرش آن و استفاده از آن به اندازه خود فناوري مهم مي باشد. دانستن عواملي که بر پذيرش فناوري اطلاعات تاثير گذار است ما را قادر مي سازد تا بتوانيم ميزان استفاده از آن را پيش بيني کنيم. اين مقاله سعي دارد عواملي را که بر پذيرش فناوري از سوي کاربران و به خصوص نيروهاي پليس تاثير گذار است مورد بررسي قرار دهد. جهت اين بررسي چهار مدل كنش موجه، رفتار برنامه ريزي شده، تئوري رفتاري برنامه ريزي شده تجزيه شده و مدل پذيرش فناوري مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد که سودمندي درک شده، هنجارهاي ذهني، سهولت استفاده درک شده، تجربيات قبلي و خودکارآمدي از عواملي هستند که بر پذيرش فناوري اطلاعات از سوي نيروهاي پليس تاثير گذار است.