مقاله بررسي عوامل موثر بر پراكنش توده هاي شاخه زاد و دانه زاد در جنگلداري سنتي در زاگرس مياني (مطالعه موردي: سامان هاي عرفي سرابله و چشمه خزانه ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۲۹ تا ۴۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پراكنش توده هاي شاخه زاد و دانه زاد در جنگلداري سنتي در زاگرس مياني (مطالعه موردي: سامان هاي عرفي سرابله و چشمه خزانه ايلام)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاگرس مياني
مقاله سامان عرفي
مقاله توده هاي شاخه زاد
مقاله توده هاي دانه زاد
مقاله جنگلداري عرفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: ملك نيا رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي عوامل موثر بر پراکنش توده هاي شاخه زاد و دانه زاد در جنگلداري عرفي در زاگرس مياني انجام شده است. براي اين منظور توده هاي جنگلي دو سامان عرفي شهر سرابله و روستاي چشمه خزانه ايلام تعيين و به همراه اراضي کشاورزي واقع در زير آشکوب جنگل به وسيله GPS برداشت شده و به محيط GIS منتقل شدند. با رقومي کردن نقشه هاي ۱:۵۰۰۰۰ منطقه، نقشه هاي شيب، جهت، ارتفاع، نزديکي به مراکز جمعيتي و جاده تهيه شدند و توده هاي هاي جنگلي منطقه، با اين نقشه ها همپوشاني داده و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد که توده هايي که داراي مبدا شاخه زاد مي باشند در شيب هاي ملايم، ارتفاعات پايين، جهات جغرافيايي شمال و شرق و فواصل نزديک به مراکز جمعيتي قرار دارند. توده هاي با مبدا دانه زاد در ارتفاعات بالاتر، شيب هاي تند تر، فواصل دورتر از مراکز جمعيتي و جهت هاي جنوبي و غربي قرار دارند. در پراکنش اين توده ها در منطقه مورد مطالعه، جاده نقشي ندارد.