مقاله بررسي عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصي در اقتصاد نفتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصي در اقتصاد نفتي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درآمدهاي نفتي
مقاله پس انداز بخش خصوصي
مقاله نرخ سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با هدف آسيب شناسي اجمالي پس انداز بخش خصوصي در ايران، ضمن بررسي شيوه تاثيرگذاري درآمدهاي نفتي بر پس انداز بخش خصوصي، به معرفي عوامل موثر بر پس انداز اين بخش، از جمله درآمدهاي نفتي، نرخ سود واقعي سپرده هاي بلند مدت بانکي، ارزش معاملات سهام به توليد ناخالص ملي، نسبت جمعيت شاغل به کل جمعيت، نرخ تورم و ضريب جيني طي دوره ۸۶-۱۳۵۳ پرداخته شده و فرضيات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولي آزمون مي شود.
بررسي انجام شده، وجود آثار مثبت افزايش رشد درآمدهاي نفتي و جمعيت شاغل به کل جمعيت و اثر منفي افزايش نرخ رشد سود واقعي سپرده هاي بلند مدت بانکي بر پس انداز بخش خصوصي را تاييد مي کند. اگر چه وجود رابطه منفي بين نرخ سود واقعي سپرده هاي بلند مدت بانکي بر پس انداز بخش خصوصي تاييد مي شود، اما بايد توجه داشت شرايط اقتصادي ايران و وجود تورم بالا، که بيش تر مواقع از نرخ سود سپرده هاي بانکي نيز بيش تر مي باشد، موجب منفي شدن سود واقعي بانکي شده است.