مقاله بررسي عوامل موثر در مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موثر در مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالبات معوق
مقاله ريسک اعتباري
مقاله حجم گردش بستانکار
مقاله تحليل رگرسيون لوجستيک
مقاله خدمات بانکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرامي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمااسكي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش از طريق بررسي برخي عوامل مرتبط با مطالبات سررسيد گذشته و معوق به منظور ارايه راهکارهايي جهت پيشگيري از ايجاد آن انجام شده است. در اين راستا رابطه نه متغير؛ معدل موجودي شش ماهه حساب جاري، داشتن چک برگشتي، سابقه افتتاح حساب جاري، زمينه فعاليت توليدي متقاضي، سابقه اعتباري مشتري، نوع وثيقه ارايه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاري، مبلغ تسهيلات و نسبت مبلغ تسهيلات به معدل موجودي به عنوان متغيرهاي مستقل پژوهش، با وضعيت بازپرداخت تسهيلات (معوق شدن در مقابل معوق نشدن)، به عنوان متغير وابسته پژوهش بررسي شده است. داده هاي پژوهش از طريق بررسي پرونده هاي موجود در بانک تهيه، و با روش آماري رگرسيون لوجستيک، تحليل شده است. از مدل نهايي، مي توان نتيجه گرفت با افزايش يک واحد در متغيرهاي چک برگشتي، سابقه اعتباري و نسبت مبلغ به معدل موجودي، احتمال معوق شدن تسهيلات افزايش يافته و با افزايش يک واحد در حجم گردش بستانکار حساب جاري متقاضي، احتمال معوق شدن تسهيلات کاهش مي يابد.