مقاله بررسي عوامل موردنياز در دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي از ديدگاه کشاورزان نخبه استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۸۸ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي عوامل موردنياز در دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي از ديدگاه کشاورزان نخبه استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله دانش
مقاله اطلاعات،توسعه
مقاله پايداري
مقاله کشاورزان نخبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي فرهود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، محقق به شناسايي و بررسي ويژگي هاي موثر گوناگون اقتصادي، اجتماعي،آموزشي و … کشاورزان نخبه استان اصفهان در راستاي پذيرش روش هاي کشاورزي پايدار مي پردازد. کشاورزان نخبه به دليل نقش مهمي که در رهبري فني جامعه کشاورزان در هر منطقه دارا مي باشند نقش عمده اي را در رواج و اشاعه روش هاي کشاورزي پايدار مي توانند دارا باشند.جامعه آماري تحقيق شامل كشاورزان نخبه انتخاب شده در سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ در استان اصفهان مي باشند که به روش سرشماري اطلاعات موردنياز از آنها گردآوري گرديد. ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات اين تحقيق پرسش نامه مي باشد. علاوه بر آن از روش هاي گردآوري داده ها در روش تحقيق کيفي هم چون مشاهده، مصاحبه، مشارکت، نقشه ها، اسناد نيز استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان دهنده ضرورت ايجاد تغييرات فوري و بزرگ در رهيافت ها، سياست ها و راهکارها در بخش هاي مختلف اقتصاد و جامعه ايران، بويژه در وزارت جهاد کشاورزي و زير مجموعه مهم آن يعني نظام دانش و اطلاعات کشاورزي براي دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي مي باشد و همين طور علاقه و آگاهي بالاي کشاورزان نخبه را در مباحث توسعه پايدار در بخش کشاورزي را نشان مي دهد.