مقاله بررسي عيار سرمي روي در گوسفندان منطقه مياندوآب در سال ۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۷۳۱ تا ۷۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عيار سرمي روي در گوسفندان منطقه مياندوآب در سال ۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله سرم
مقاله روي
مقاله آلکالين فسفاتاز
مقاله مياندوآب
مقاله فصل
مقاله جنس
مقاله سن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي صابر اميرپرويز
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به علت متابوليسم پيچيده روي در بدن، انگيزه فراوان جهت مطالعه اين عنصر وجود دارد. هيچ مرحله اي از تکوين و رشد نيست که به روي نيازمند نباشد. کمبود روي عوارض بسياري از جمله اختلالات باروري و توليد مثلي، ضعف سيستم ايمني، وقوع عفونت هاي ثانويه و … را ايجاد مي نمايد. در اين مطالعه در هر يک از فصول سال، به خون گيري از وريد وداج توسط لوله ونوجکت از ۲۰۰ راس (مجموعا ۸۰۰ راس) گوسفندان به ظاهر سالم منطقه مياندوآب بعد از تعيين سن و جنس، اقدام گرديد. بر اساس آزمون آناليز واريانس يک طرفه اختلاف معني داري از لحاظ عيار سرمي روي و آلکالين فسفاتاز ما بين فصول وجود داشت (P<0.01) که حاکي از کاهش شديد عيار سرمي روي و افزايش مقادير سرمي آلکالين فسفاتاز در فصل زمستان بود که مي تواند به دليل استفاده از علوفه هاي خشک و توام با گرد و خاک به صورت دستي در اين فصل باشد. همچنين در اين مطالعه اختلاف معني داري در مقادير سرمي روي و آلکالين فسفاتاز ما بين سنين وجود داشت (P<0.01) در اين مطالعه بر اساس آزمون t-Test اختلاف معني داري از لحاظ مقادير روي و آلکالين فسفاتاز ما بين دو جنس نر و ماده وجود داشت ((P<0.01