مقاله بررسي غرق شدگي هاي استان مازندران در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي غرق شدگي هاي استان مازندران در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غرق شدگي
مقاله درياي خزر
مقاله مازندران
مقاله مرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديوسالار علي
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سالانه عده زيادي بر اثر غرق شدگي و عوارض آن در نقاط مختلف جهان جان خود را از دست مي دهند. در ايران غرق شدگي بيشتر در فصل تابستان ديده مي شود. جاذبه هاي توريستي استان مازندران و وجود ساحل طولاني درياي خزر در اين استان هر ساله مسافران زيادي را به خود جذب مي كند كه خطر غرق – شدگي بسياري از آنان را تهديد مي كند.
روش بررسي: اطلاعات ۱۷۱ نفر از قربانيان غرق شدگي سال ۸۶ كه در پرسشنامه هاي از پيش طراحي شده تكميل شده بود، در مراكز پزشكي قانوني استان مازندران جمع آوري شده و توسط نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: اين تحقيق نشان مي دهد
%۸۶ از متوفيان مرد و %۷۳٫۱ مجرد بوده اند. %۸۲٫۵ غرق شدگان كمتر از ۳۰ سال داشتند كه سهم مردان ۱۵ تا ۲۴ سال از ساير گروه هاي سني بيشتر بوده است. %۸۷٫۷ غرق شدگي ها در آب دريا و %۹٫۴ در رودخانه ها روي داده است. %۷۹٫۵ غرق شدگي ها در تابستان روي داده و بيشترين زمان وقوع (%۵۶٫۸) بين ساعات ۱۲ الي ۱۸ بوده است. %۷۹٫۵ افراد غرق شده آشنا به فن شنا نبوده اند و %۹۳ مغروقين در محل حادثه فوت كرده اند. %۶۷٫۳ ازغرق شدگان ساكن استان هايي خارج از مازندران بوده اند. در بين كساني كه در دريا غرق شده اند، محل غرق شدگي %۹۴٫۷ از افراد خارج از طرح هاي حفاظتي بوده و افراد در درياي طوفاني غرق شده اند. نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد كه مساله غرق شدگي استان مازندران موضوعي فرا استاني است. براي كاهش وقوع غرق شدگي موارد زير پيشنهاد مي شود: آگاه – سازي مردان جوان و نوجوان از خطرات و دلايل غرق شدگي، آموزش فن شنا به جوانان، آگاه سازي مردم از خطر شنا در خارج از طرح هاي حفاظتي و توسعه اين طرح ها و تقويت سيستم هاي امدادرساني