مقاله بررسي غلظت الياف آزبست در هواي تنفسي ماموران راهنمايي و رانندگي در ميادين شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت الياف آزبست در هواي تنفسي ماموران راهنمايي و رانندگي در ميادين شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواجهه شغلي پليس
مقاله الياف آزبست
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكويي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود مشکلات فراوان بهداشت شغلي و مواجهه با آلاينده هاي شيميايي شناخته شده در رابطه با کار در کلان شهرهايي همچون تهران با اقليم و شرايط جوي منحصر به فرد خود بر کسي پوشيده نيست. در راستاي شناسايي يکي از آن مواجهات شغلي، در اين تحقيق براي اولين بار غلظت الياف آزبست (پنبه نسوز) در هواي تنفسي پليس راهنمايي و رانندگي مستقر در ميادين شهر تهران اندازه گيري شده است. نمونه برداري هاي فردي از منطقه تنفسي ۴۲ پليس مستقر در ميادين و خيابان ها با استفاده از فيلتر غشايي و شمارش الياف به وسيله ميکروسکپ نوري با کنتراست فازي بر اساس ملاک طول به قطر کوچکتر از ۳:۱ انجام گرفتند. ضمنا براي شناسايي نوع الياف نمونه برداري شده از ميکروسکپ الکتروني روبشي نيز استفاده گرديد. نتايج به دست آمده برحسب شمار ليف در ميلي ليتر هواي نمونه برداري شده در محل هاي استقرار پليس، نشان مي دهد که غلظت الياف آزبست در محل هاي مختلف پراکنده بوده و بيشترين و کمترين غلظت آزبست به ترتيب متعلق به بلوار کشاورز (۰۲۷/۰ فيبر در ميلي ليتر) و ميدان توحيد (۰۰۲/۰ فيبر در ميلي ليتر) بوده است. مقايسه پراکنندگي غلظت الياف آزبست در مناطق مختلف تهران نيز نشان مي دهد که مواجهه شغلي پليس به آزبست در مرکز تهران (۰۱۹/۰ فيبر در ميلي ليتر) از بيشترين و در شرق تهران (۰۱۱/۰ فيبر در ميلي ليتر) از کمترين مقدار برخوردار بوده اند. مقايسه غلظت الياف آزبست در دو فصل سرد سال درتهران هم نشان داد که مواجهه شغلي پليس به آزبست در فصل زمستان (۰۱۸/۰ فيبر در ميلي ليتر) بيشتر از فصل پاييز است. در نتيجه گيري کلي مي توان چنين بيان نمود که نوع آلودگي ليفي هواي تنفسي پليس به ترتيب ۶۰ درصد متعلق به آزبست نوع کريزوتايل و ۲۰ درصد مربوط به آکتينوليت است. ضمنا شواهد نشان از اين واقعيت دارد که مواجهه شغلي پليس چيزي در حدود ۴ برابر غلظت اندازه گيري شده در هواي عمومي تهران است.