مقاله بررسي غلظت سرمي و ادراري اينترلوكين-۶ (IL-6) در كودكان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري: افتراق پيلونفريت از سيستيت حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت سرمي و ادراري اينترلوكين-۶ (IL-6) در كودكان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري: افتراق پيلونفريت از سيستيت حاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترلوکين-۶
مقاله پيلونفريت حاد
مقاله سيستيت حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اتوكش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي لاريجاني فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته نژاد سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شمس آبادي رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان يزدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پيلونفريت يك عفونت جدي و شايع در كودكان است كه عفونت كليه و اسكار ناشي از آن يكي از علل نارسايي كليه در بسياري از مناطق جهان از جمله ايران مي باشد. در برخي مطالعات گزارش شده است كه سطح سرمي و ادراري IL-6 در پيلونفريت حاد افزايش مي يابد. اين مطالعه با هدف اثبات اين مساله و پاسخ به اينكه آيا مي توان از سطوح سرمي يا ادراري IL-6 به عنوان يك تست غربالگري در تشخيص پيلونفريت حاد استفاده نمود، انجام شده است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي – تحليلي (Analytical Cross-sectional) و آينده نگر، ۴۰ كودك با تب و يا علايم مبني بر عفونت مجاري ادراي و كشت ادراري مثبت كه در سال ۱۳۸۷ به بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر (ع) مراجعه كردند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس اسكن DMSA انجام شده در اين كودكان، سطوح سرمي و ادراريIL6  در دو گروه كودكان مبتلا به سيستيت (۲۰ نفر) و پيلونفريت (۲۰ نفر) با هم مقايسه گرديد. در تحليل داده ها از آزمون هاي آماري Independent T-test، Mann-Whitney U-test،Correlation  و Wilcoxon rank و نيز آناليز ROC (Receiver Operating Characteristics Curve) استفاده شد.
يافته ها: ميانگين غلظت
IL-6 ادرار در بدو مطالعه بطور معني داري در كودكان مبتلا به پيلونفريت [۱۱٫۵۳ (SD=9.51) pg/dl] از كودكان مبتلا به سيستيت  [4.00 (SD=2.18) pg/dl]بيشتر است (P=0.002). ميانگين غلظت سرمي IL-6  نيز در فاز حاد بيماري به طور معني داري در كودكان مبتلا به پيلونفريت [۱۵٫۵۹ (SD=8.40) pg/dl] از كودكان مبتلا به سيستيت [۳٫۲۱ (SD=4.58) pg/dl] بيشتر است (P<0.001). مقدار غلظت ادراري IL-6 معادل ۶٫۶۰pg/dl داراي حساسيت %۷۰ و ويژگي %۹۵ در تفكيك بيماران مبتلا به پيلونفريت حاد از مبتلايان به سيستيت حاد مي باشد و غلظت سرمي برابر ۹٫۲۵pg/dl نيز از حساسيت %۸۰ و ويژگي %۹۵ در تفكيك اين دو گروه از كودكان برخوردار مي باشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد غلظت ادراري و سرمي IL-6 از قدرت ارزش تشخيصي بالايي در افتراق پيلونفريت از سيستيت برخوردار است و مي تواند به عنوان شاخصي مهم در تشخيص به موقع عفونت دستگاه ادراري فوقاني از تحتاني در فاز حاد بيماري در كودكان بكار رود.