مقاله بررسي غلظت فلزات سنگين مس و روي در بافت عضله ماهي بياح (Liza abu) در رودخانه هاي کارون، بهمنشير و دز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه 59 تا 69 منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت فلزات سنگين مس و روي در بافت عضله ماهي بياح (Liza abu) در رودخانه هاي کارون، بهمنشير و دز
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس
مقاله روي
مقاله ماهي بياح
مقاله دز
مقاله بهمنشير
مقاله کارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولايت زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ساري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، در پاييز 1388، به منظور تعيين غلظت فلزات سنگين مس و روي در بافت عضله ماهي بياح (Liza abu) در رودخانه هاي کارون، دز و بهمنشير استان خوزستان انجام گرفت. جهت استخراج فلزات از بافت هاي مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب و تعيين غلظت فلزات سنگين به وسيله دستگاه جذب اتمي Perkin Elmer 4100 صورت پذيرفت. بالاترين غلظت مس و روي 0.364±0.037 و 10.70±0.45 ميلي گرم در کيلوگرم و پايين ترين غلظت مس و روي 0.289±0.033 و 9.74±0.26 ميلي گرم در کيلوگرم به دست آمد. در اين تحقيق غلظت فلزات مس و روي در عضله ماهي بياح بين رودخانه دز و بهمنشير و کارون و دز اختلاف معني داري نداشت (P≥0.05). همچنين روي در ماهي بياح بين رودخانه هاي کارون و بهنشير اختلاف معني داري نداشت (P≥0.05) اما مس اختلاف معني داري داشت .(P≤0.05)