مقاله بررسي غلظت فلزات سنگين مس و روي در بافت عضله ماهي بياح (Liza abu) در رودخانه هاي کارون، بهمنشير و دز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت فلزات سنگين مس و روي در بافت عضله ماهي بياح (Liza abu) در رودخانه هاي کارون، بهمنشير و دز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس
مقاله روي
مقاله ماهي بياح
مقاله دز
مقاله بهمنشير
مقاله کارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولايت زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ساري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، در پاييز ۱۳۸۸، به منظور تعيين غلظت فلزات سنگين مس و روي در بافت عضله ماهي بياح (Liza abu) در رودخانه هاي کارون، دز و بهمنشير استان خوزستان انجام گرفت. جهت استخراج فلزات از بافت هاي مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب و تعيين غلظت فلزات سنگين به وسيله دستگاه جذب اتمي Perkin Elmer 4100 صورت پذيرفت. بالاترين غلظت مس و روي ۰٫۳۶۴±۰٫۰۳۷ و ۱۰٫۷۰±۰٫۴۵ ميلي گرم در کيلوگرم و پايين ترين غلظت مس و روي ۰٫۲۸۹±۰٫۰۳۳ و ۹٫۷۴±۰٫۲۶ ميلي گرم در کيلوگرم به دست آمد. در اين تحقيق غلظت فلزات مس و روي در عضله ماهي بياح بين رودخانه دز و بهمنشير و کارون و دز اختلاف معني داري نداشت (P≥۰٫۰۵). همچنين روي در ماهي بياح بين رودخانه هاي کارون و بهنشير اختلاف معني داري نداشت (P≥۰٫۰۵) اما مس اختلاف معني داري داشت .(P≤۰٫۰۵)