مقاله بررسي غلظت گردوغبار هواي محيط کار در کارخانه سيمان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۹۲ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي غلظت گردوغبار هواي محيط کار در کارخانه سيمان اردبيل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارخانه سيمان
مقاله سيليس آزاد
مقاله گرد و غبار
مقاله آلودگي هوا
مقاله اردبيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آذري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: مستعد ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: غلظتهاي بالاي گردوغبار در هواي تنفسي شاغلين از جمله مهمترين عوامل محيطي موثر بر سلامت کارگران شاغل در صنعت سيمان مي باشد. با توجه به نقش محوري سلامت نيروي کار در توسعه پايدار، اين مطالعه با هدف ارزيابي ميزان گردوغبار در هواي تنفسي و همچنين تعيين درصد سيليس آزاد ذرات معلق در کارخانه سيمان اردبيل انجام گرفت.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي غلظت گردوغبار در هواي تنفسي کارگران ارزيابي شد که با جمع آوري ۶۴ نمونه گردوغبار فردي و ۳۵ نمونه محيطي در دو اندازه قابل تنفس و قابل استنشاق بررسي شدند. مقدار غلظت سيليس آزاد نيز در ۴ نمونه گردوغبار تعيين گرديد.
يافته ها: متوسط غلظت گردوغبار قابل استنشاق و قابل تنفس براي نمونه هاي فردي به ترتيب معادل ۱۳ و ۵۸ ميلي گرم بر متر مکعب و براي نمونه هاي محيطي به ترتيب معادل ۲۷ و ۱۵۴ ميلي گرم بر متر مکعب برآورد گرديد. بطور متوسط غلظت گردوغبار در %۹۰ نمونه هاي محيطي و بيش از %۸۰ نمونه هاي فردي، بيشتر از مقادير استاندارد ايران مي باشد. متوسط درصد سيليس آزاد در نمونه هاي آناليز شده معادل %۲٫۸۶ اندازه گيري شد که دامنه آن از %۲٫۳۳ در قسمت بارگيرخانه تا %۳٫۶۷ در قسمت نمونه گيري (آسياب مواد) متغير مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان سيليس آزاد موجود، غلظت ذرات گردوغبار سيمان در اين مطالعه بيش از مقادير مجاز تعيين شده توسط کميته فني بهداشت حرفه اي ايران مي باشد.