مقاله بررسي غني سازي پروبيوتيکي نوشيدني ماء الشعير با استفاده از چهار گونه لاکتوباسيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي غني سازي پروبيوتيکي نوشيدني ماء الشعير با استفاده از چهار گونه لاکتوباسيل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله ماء الشعير و باکتري هاي اسيد لاکتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالي سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غني سازي نوشيدني هاي مغذي به وسيله ميکروارگانيسم هاي مفيد يا پروبيوتيکها امروزه اهميت بسيار زيادي يافته است اين مهم به دليل نقش اينگونه باکتريها و قارچها در پيشگيري از طيف زيادي از بيماريهاي عفوني است. از آنجا که هر نوع نوشيدني مغذي جهت غني سازي با پروبيوتيکها نياز به تحقيق مستقل با توجه به نوع مواد به کار رفته در آن را دارد، در اين تحقيق امکان غني سازي پروبيوتيکي نوشيدني ماء الشعير را با استفاده از ۴ گونه لاکتوباسيل (acidophillus Lactobacillus،Lactobacillus casei ،Lactobacillus fermentum وLactobacillus plantarum ) مورد بررسي قرار گرفت. ماء الشعير استريل توسط کشت ۲۴ ساعته باکتريهاي اسيد لاکتيک تلقيح شد و در شرايط دمايي ۳۰ C گرماگذاري شد. تغييراتpH واحد تشکيل کلني (CFU/ml) تحت شرايط کنترل شده اندازه گيري شد. کشتهاي اسيد لاکتيکي باعث کاهش pH در حد ۴٫۳۰ شدند و واحد تشکيل کلني پس از ۲۴ ساعت تخمير از ۱۰۲ CFU/ml به ۱۰۷ CFU/ml افزايش پيدا نمود. واحد تشکيل کلني چهار باکتري اسيد لاکتيک در ماءالشعير استريل تخمير شده بين ۱۰۶ تا ۱۰۷ CFU/ml بعد از ۴ هفته نگهداري در شرايط دمايي ۴ C و ۲۵ C باقي ماند. در روشي ديگر در صدد حذف انکوباسيون اوليه برآمديم. به اين ترتيب که بقا و ماندگاري هر چهار باکتري مورد نظر بدون انجام انکوباسيون ۲۴ ساعته در شرايط دمايي اتمسفر و يخچال وانکوباتور در ماء الشعير حاوي مخمر و فاقد مخمر مورد بررسي قرار گرفت و نتايج موجود گواه بر اين مدعاست که در شرايطي که ماء الشعيرحاوي مخمر باشد بقا و ماندگاري چهار باکتري اسيد لاکتيک بيشتر خواهد بود. و اين ماندگاري در شرايط دمايي اتمسفر بهتر است.