مقاله بررسي غير مستقيم مصرف جوش شيرين در نانوايي هاي شهر زاهدان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي غير مستقيم مصرف جوش شيرين در نانوايي هاي شهر زاهدان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي غير مستقيم
مقاله جوش شيرين
مقاله نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبان علي
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان ادريس
جناب آقای / سرکار خانم: كردمصطفي پور فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رخش خورشيد عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نان روزانه بخش اعظمي از انرژي، املاح معدني و ويتامين هاي مورد نياز بدن را تامين مي کند. جوش شيرين يا بيکربنات سديم که باعث ور آمدن سريع خمير نان مي شود در سالهاي اخير در کشور ما به جاي خمير مايه استفاده مي شود.
بقاياي جوش شيرين موجود در نان موجب ناراحتي هاي گوارشي، و مانع جذب کلسيم، آهن و ساير عناصر ضروري در دستگاه گوارش مي شود. هدف از انجام اين مطالعه بررسي وضعيت استفاده از جوش شيرين در نانوايي هاي شهر زاهدان و عوامل موثر برآن در سال ۱۳۸۷ و پيشنهاد راهکارهاي مناسب به منظور کاهش استفاده از جوش شيرين در نان مي‌باشد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي توصيفي – تحليلي است که در سال ۸۷ بر روي ۲۲۰ نانوايي شهر زاهدان انجام گرفت. نمونه ها بر اساس روش موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از نظر pH مورد آزمايش قرار گرفتند که بر اين اساس pH بالاتر از ۶ نشاندهنده استفاده از جوش شيرين در نان و ۶ pH و کمتر نشاندهنده عدم استفاده از جوش شيرين در نان در نظر گرفته شد. علاوه بر اين، اطلاعاتي نظير سابقه کار و تحصيلات کارگر تهيه خمير، جمع آوري شد و ارتباط عوامل مختلف با استفاده از جوش شيرين از طريق آزمونهاي آماري مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين کلي pH بدست آمده از کليه نانها معادل ۰٫۳۴±۵٫۹۳ بود. بيشترين ميزان استفاده از جوش شيرين در نان لواش و کمترين آن در نان سنگک بود. در عين حال از لحاظ آماري بين نوع نان و استفاده از جوش شيرين رابطه معني داري بدست نيامد (P=0.1).
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که مصرف جوش شيرين در نانوايي هاي لواش رايج تر از نان بربري، تافتون و سنگک مي‌باشد. عليرغم اينکه وزارت بهداشت مصرف جوش شيرين بطور رسمي در فرايند توليد نان ممنوع کرده است، ولي اين ماده همچنان در فرايند تهيه نان مصرف مي‌ شود.