مقاله بررسي فاكتورهاي بيماري زايي در قارچ Blumeria graminis f. sp. tritici عامل بيماري سفيدك سطحي گندم در مناطق مختلف كشور با كاشت خزانه تله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي فاكتورهاي بيماري زايي در قارچ Blumeria graminis f. sp. tritici عامل بيماري سفيدك سطحي گندم در مناطق مختلف كشور با كاشت خزانه تله
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاكتورهاي بيماري زايي
مقاله سفيدك سطحي
مقاله گندم
مقاله خزانه تله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي جشني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي صفرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: براري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري سفيدك پودري گندم توسط قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici به وجود مي آيد که در مناطق خنك و مرطوب شيوع بيشتري دارد. اين قارچ، به منظور حفظ توان بيماري زايي خود، همواره به موازات ميزبان دستخوش تغييرات شده که منجر به بروز جمعيت هاي جديد مي گردد. اساس اين تغييرات در مجموعه فاكتورهاي بيماري زايي قارچ بوده که لازم است، همواره و در جهت مديريت بيماري بخصوص در بكارگيري ارقام مقاوم در مناطق مختلف، از آن آگاه بود. بدين منظور در پاييز سال هاي ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مناطق مساعد براي بروز بيماري در كشور شامل گرگان، ساري، مغان و ورامين، خزانه هاي تله (Trap Nursery) در شرايط طبيعي و با استفاده از ۱۷ لاين افتراقي گندم دريافتي از كشور آلمان و در ۳ تکرار احداث گرديد. عكس العمل ارقام در دو نوبت تورم سنبله (Booting stage) و دو هفته بعد از آن با استفاده از مقياس ۹-۰ ياداشت برداري گرديد. بطور كلي نتايج سه ساله اين بررسي نشان داد كه جمعيت هاي اين قارچ در روي ارقام افتراقي، توان بيماري زايي متفاوتي را در مناطق مختلف و در طول سه سال از خود نشان دادند که حکايت از تغييرات ژنتيکي در درون آن ها مي باشد. تقريبا در هر سه سال ارقام MARIS HUNTSMAN (Pm2+6) و (Pm2+4b+8)APOLLO در هر سه منطقه مورد بررسي، مقاوم و ارقام RONSO(Pm4b), REKTOR(Pm5) وNK-747(Pm6) از مقاومت نسبي خوبي برخوردار بودند. با توجه به نتايج فوق، از اين منابع مقاومت مي توان در برنامه اصلاحي جهت توليد ارقام مقاوم به سفيدك سطحي گندم استفاده نمود.