مقاله بررسي فاكتورهاي كنترل كننده توزيع عناصر جزيي (شامل عناصر نادر خاكي) در طي فرايندهاي بوكسيتي شدن در كاني شيته، خاور بوكان، شمال باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي فاكتورهاي كنترل كننده توزيع عناصر جزيي (شامل عناصر نادر خاكي) در طي فرايندهاي بوكسيتي شدن در كاني شيته، خاور بوكان، شمال باختر ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوكسيت كارستي
مقاله شاخص هوازدگي مطلق
مقاله عناصر جزيي
مقاله كاني شيته
مقاله بوكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كلاگري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نهشته بوکسيت کارستي کاني شيته، در ۱۹ كيلومتري خاور بوكان، در جنوب استان آذربايجان شرقي، شمال باختر ايران واقع شده است. اين افق در مرز بين سازندهاي کربناتي – شيلي روته (پرمين مياني تا بالايي) و کربناتي اليکا (ترياس زيرين) قرار داشته و شامل ۵ واحد سنگي جدا از هم است. شواهد صحرايي، مطالعات سنگ نگاري و کاني شناسي نشان داده اند که نوسانات شرايط آب و هوايي به همراه تنش هاي ساختاري تاثير بسزايي در تشکيل اين افق داشته اند. الگوي توزيع REEها (بهنجار شده به کندريت)، تفريق و غني شدگي شديد LREEها نسبت به HREEها و نحوه تشکيل برجازاي افق را نشان مي دهند. محاسبات شاخص هوازدگي مطلق، فرض Nb به عنوان عنصر بي تحرک و پوسته قاره اي بالايي به عنوان منشا براي مواد مادر، نشان مي دهند که فرايندهاي شستشو و تثبيت، دو تنظيم کننده اصلي در تمرکز عناصر جزيي در اين افق هستند. مطالعات ژئوشيميايي نشان مي دهند که توزيع Al،Fe  و  Siتاثير زيادي در تغييرات نسبت La/Y، توزيع عناصر جزيي در سيستم بازماندي و ناهنجاري Eu داشته اند. تلفيق نتايج به دست آمده نشان داده که تغييرات بافتي، جذب ترجيحي به وسيله اکسيدهاي فلزي (هماتيت)، بافرينگ محلول هاي هوازده کننده توسط سنگ بستر کربناتي، کنترل كاني شناختي و تغيير pH محيط، مهم ترين عامل هاي کنترل کننده در توزيع LREE، HREE، HFSE،LILE  و TTE، طي فرايندهاي لاتريتي شدن در کاني شيته هستند.