مقاله بررسي فرآيند خشک ‌كردن ميوه آلبالو در خشک ‌كن مايكروويو – خلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فرآيند خشک ‌كردن ميوه آلبالو در خشک ‌كن مايكروويو – خلا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهنگ تبخير
مقاله ضريب انتشار
مقاله انرژي فعال سازي
مقاله مايکروويو-خلا
مقاله آلبالو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: قادري عبدالرحمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رفتار خشک شدن و تاثير شرايط مختلف خشک كردن (۴ سطح توان مايكروويو ۳۶۰، ۶۰۰، ۸۴۰ و ۱۲۰۰ وات و ۴ سطح فشار خلا ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ ميلي بار) توسط خشک كن مايكروويو – خلا بر تمايل به از دست دادن رطوبت، ضريب انتشار رطوبت موثر و مقادير انرژي فعال سازي در ميوه آلبالو مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس يافته‎ هاي اين بررسي ضريب انتشار رطوبت موثر ميوه آلبالو بين ۱۰×۳٫۲۱ تا 20.00510-9× متر مربع بر ثانيه به دست آمد. انرژي فعال سازي با استفاده از يک رابطه نمايي بر مبناي رابطه آرينوس محاسبه شد كه بيشترين و كمترين ميزان انرژي فعال‌ سازي به ترتيب ۹۱٫۲۳ و ۲۳٫۲۱ وات بر گرم به دست آمد. انرژي فعال سازي به دست آمده در خشک كن مايكروويو – خلا براي ميوه آلبالو در سطوح مختلف توان و خلا در سه روش متفاوت بسيار به يكديگر نزديک بود.