مقاله بررسي فراواني اختلالات شبه جسمي در مراجعه کنندگان به بيمارستان فارابي کرمانشاه (سال ۸۵-۱۳۷۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني اختلالات شبه جسمي در مراجعه کنندگان به بيمارستان فارابي کرمانشاه (سال ۸۵-۱۳۷۵)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيدميولوژي
مقاله اختلالات شبه جسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري جلال
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اختلالات شبه جسمي گروهي از اختلالات رواني هستند که با علايم جسمي مشخص مي شوند، ولي نمي توان آن ها را با يک اختلال طبي، تاثير دارو يا اختلال رواني ديگر توجيه کرد. هدف اصلي اين مطالعه بررسي اپيدميولوژي و فراواني اختلالات شبه جسمي در کرمانشاه است. روش ها: اطلاعات اپيدميولوژيک بر اساس يک پرسشنامه ۲۶ سوالي از پرونده هاي بيماران مراجعه کننده به بيمارستان فارابي (سال ۸۵-۱۳۷۵) استخراج گرديد.
يافته ها: در بين اختلالات شبه جسمي، بيشترين فراواني مربوط به اختلال تبديلي با ۱/۶۱ درصد و کم ترين فراواني، مربوط به اختلال درد با ۹/۲ درصد بود. اين اختلالات در طبقات اقتصادي اجتماعي پايين شايع بود و يک ارتباط مستقيم با تحصيلات پايين داشت. اختلالات شبه جسمي در افراد مونث با ۵/۶۸ درصد، اختلال تبديلي در افراد مذکر با ۱/۵۱ درصد و اختلال بدريختي بدن در افراد مجرد با ۷/۷۰ درصد بيشتر بود. فراواني اختلالات شبه جسمي در افراد جوان بالاتر بود.
نتيجه گيري: برتري جنسي در تمام انواع اختلالات به جز اختلال تبديلي، با جنس مونث بوده است. از نظر تحصيلات به جز اختلال بدريختي بدن، بيشترين فراواني در بين افراد با تحصيلات پايين بود. در بيماران مورد بررسي، اختلال در عملکرد اجتماعي و شغلي مشاهده شد. اين يافته با معيارهاي DSM-IV-TR همخواني دارد. به نظر مي رسد که اين نتايج با فرهنگ، نحوه مصاحبه با بيماران و محيط ارتباط دارد.