مقاله بررسي فراواني اختلال رشد و الگوهاي آن در کودکان مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلب اهواز ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۶۱ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني اختلال رشد و الگوهاي آن در کودکان مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلب اهواز ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري مادرزادي غيرسيانوتيک قلب
مقاله بيماري مادرزادي سيانوتيک قلب
مقاله اختلال رشد
مقاله فشارخون ريوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي مقدم عبدالرحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران مادرزادي قلب پس از تولد نارسايي رشد دارند و تاخير رشد شديد در اين بيماران ممکن است باعث باقي ماندن اختلال رشد حتي پس از عمل جراحي شود. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني اختلال رشد و الگوهاي آن در کودکان مبتلا به بيماري مادرزادي قلب بود تا بتوان جهت اقدامات پيشگيري کننده و درمان اختلالات رشد آنها اقدام مناسب به عمل آورد.
روش بررسي: مطالعه از نوع توصيفي – مقطعي گذشته نگر مي باشد که از فروردين ۱۳۸۶ تا فروردين ۱۳۸۷ بر روي ۲۵۰ بيمار (۱۲۵ دختر و ۱۲۵ پسر) ۱۸-۱ ماهه مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلب بستري در بخش آنژيوگرافي بيمارستان مهر اهواز انجام گرفته است. بيماران از نظر اختلال و نارسايي رشد بررسي شدند و شاخص هاي وزن و قد در آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد آناليز قرار گرفتند و از تست هاي پيرسون، کاي دو، في و کرامر استفاده گرديد.
يافته ها: بيشترين ميزان اختلال رشد در گروه سني ۱۱-۶ ماهگي بود. کاهش وزن در همه بيماران شايع و در عين حال در دختران شايع تر از پسرها بود. بيماريهاي غيرسيانوتيک با شنت قلب بيشترين شيوع و بيماريهاي غيرسيانوتيک بدون شنت قلب کمترين شيوع را داشتند. در بيماران غيرسيانوتيک قلب که فشار خون ريوي داشتند کاهش وزن و کوتاهي قد و در بيماران سيانوتيک قلب که فشار خون ريوي نداشتند کاهش وزن و کوتاهي قد شيوع بيشتري داشت. فراوان ترين نوع ضايعه سوراخ بين بطني بزرگ و کاهش وزن شايع ترين نوع اختلال رشد بود. بيماران مادرزادي قلب همراه با افزايش جريان خون ريوي، اختلال رشد بيشتري داشتند(P< 0.05) .
نتيجه گيري: در مطالعه انجام شده اختلال رشد در دختران شايع تر بود ولي در مطالعه ديگري که انجام شد پسران بيشتر مبتلا به اختلال رشد بودند و همچنين شايع ترين اختلال رشد مربوط به سوراخ بين بطني بزرگ (۳٫۷۰%) و باز بودن مجراي شرياني بزرگ (۷۰%) بود. در بررسي ديگر شايع ترين اختلال، مربوط به سوراخ بين بطني بزرگ و تترالوژي فالو بوده است. شروع اختلال رشد و وجود بيشترين موارد اختلال رشد در سنين ۱۱-۶ ماهگي اهميت بالاي عمل جراحي اصلاحي قلب در سنين پايين را نشان مي دهد. مداخله جدي و زود هنگام جهت جلوگيري و درمان سوء تغذيه، زمينه راجهت انجام جراحي اصلاحي قلب در سنين پايين مهيا کرده و در نتيجه باعث موفقيت آميز تر بودن عمل جراحي و امکان جبران تاخير رشد در سنين پايين مي شود.