مقاله بررسي فراواني بروز درد پس از عمل و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان آيت اله طالقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۶۵ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني بروز درد پس از عمل و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان آيت اله طالقاني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد حاد
مقاله بي دردي
مقاله بيهوشي
مقاله ارتوپدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ علي
جناب آقای / سرکار خانم: قربان لو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان مهران
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: توكل پور علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دردهاي حاد پس از عمل يکي از بدترين دردهايي است که انسان ها تحمل مي کنند و اين درد هر قدر شديدتر باشد، پاسخهاي هموديناميک و متابوليک نامطلوب تري براي بيماران ايجاد مي نمايد. هدف از اين مطالعه، بررسي شيوع روش هاي بي دردي بعد از عمل الکتيو ارتوپدي در بيمارستان آيت اله طالقاني بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، ۱۰۰ بيماري که تحت عمل جراحي الکتيو ارتوپدي قرار گرفته بودند، از نظر شيوع و شدت درد و شيوع کاربرد روش هاي بي دردي بعد از عمل الکتيو ارتوپدي بررسي شدند. شدت درد بيماران با کمک مقياس ديداري درد  (Visual Analog Scale) اندازه گيري شد.
يافته ها: ۶۸ بيمار (۶۸ درصد) نيازمند درمان درد نشدند. شايع ترين روش مورد استفاده جهت بيهوشي، روش بيهوشي عمومي و پس از آن روش بيهوشي نخاعي بود. شايع ترين روش بي دردي، استفاده از اثرات باقي مانده روش اسپاينال بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که لازم است به ميزان گسترده تري از روش هاي بي دردي پس از عمل جراحي استفاده کرد و اين موضوع، نيازمند دقت نظر و بازنگري در روش هاي مرسوم بي دردي پس از عمل جراحي است.