مقاله بررسي فراواني جهش هاي شايع در كدون هاي ۱۲ و ۱۳ ژن K-ras2 در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال در جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ژنتيك در هزاره سوم از صفحه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني جهش هاي شايع در كدون هاي ۱۲ و ۱۳ ژن K-ras2 در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال در جمعيت ايراني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان هاي كولوركتال
مقاله ژن K-ras
مقاله موتاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: غفارپور سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مستخدمين حسيني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرطان كولوركتال رايج ترين سرطان دستگاه گوارش شناخته شده هم در ايالات متحده و هم در اروپاست. اين سرطان در مردان ايراني سومين، و در زنان ايراني چهارمين سرطان شايع مي باشد. كدون هاي ۱۲ و ۱۳ اين ژن به عنوان نقاط داغ جهش در اين ژن محسوب مي شوند. جهش هاي سوماتيك در كدون هاي ۱۲ و ۱۳ (اگزون ۱) ژن K-ras كه پروتئين Ras دائما فعال را مي سازد، در ۲۰-۵۰ درصد از سرطان هاي كولوركتال انسان يافت شدند. در اين پژوهش، ۵۹ نمونه بافت تومور و نيز بافت نرمال اطراف تومور را با استفاده از روش PCR/sequencing براي كدونهاي ۱۲ و ۱۳ ژن K-ras بررسي كرديم. %۲۰٫۳ از بيماران، جهش هاي نقطه اي در كدون هاي مذكور داشتند (۱۰ جهش در كدون ۱۲ و ۲ جهش دركدون ۱۳) و %۸۰ اين جهش ها در كدون ۱۲ اتفاق افتاده بود. نزديك به %۶۰ جهش ها در ركتوم و %۴۱٫۷ در كولون رخ داده بود. بيش از %۸۰ جهش ها در آدنوكارسينوما و مقدار كمتري در Mucinous وجود داشت. بيشترين جهش در رده هاي سني بالاتر از ۶۰ سال مشاهده شد. تنها دو نفر (%۱۶٫۶) از بيماران داراي تاريخچه خانوادگي بودند. با توجه به كم بودن فراواني اين جهش در كدونهاي ۱۲ و ۱۳ ژن K-ras در اين جمعيت نسبت به برخي جمعيت هاي ديگر، بايد ساير اگزونهاي اين ژن نيز بررسي شود. زيرا ممكن است جهش را در نقاط ديگري از اين ژن بيابيم. بنابراين الگوي جهش ژن K-ras در جمعيت ايراني، با الگوهاي جهاني جهش اين ژن متفاوت است.