مقاله بررسي فراواني دو کفه اي ها و شکم پايان در سواحل صخره اي طيس، واقع در خليج چابهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني دو کفه اي ها و شکم پايان در سواحل صخره اي طيس، واقع در خليج چابهار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکم پايان
مقاله دوکفه اي ها
مقاله سواحل صخره اي
مقاله طيس
مقاله چابهار و درياي عمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلفيه پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي، نمونه هاي فصلي از دوکفه اي ها و شکم پايان در مدت يکسال از فروردين تا اسفند ۱۳۸۷ از سواحل صخره اي طيس، واقع در خليج چابهار جمع آوري گرديد. نمونه ها از سه ايستگاه بالاي جزر و مدي، ميان جزر و مدي و پايين جزر و مدي جمع آوري شد. بر اساس نتايج ۳۴ گونه از دوکفه اي ها و شکم پايان مورد شناسايي قرار گرفتند و فراواني آنها در جمعيت به ترتيب ۲۳٫۶ درصد براي دوکفه اي ها و ۳۹٫۹ درصد براي شکم پايان محاسبه گرديد.