مقاله بررسي فراواني ديابت بارداري و عوامل خطر ساز آن در زنان باردار ساكن كرج، سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۷۶ تا ۳۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني ديابت بارداري و عوامل خطر ساز آن در زنان باردار ساكن كرج، سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت بارداري
مقاله عوامل خطرساز
مقاله تست غربالگري گلوكز
مقاله تست تحمل گلوكز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفيضي ماني
جناب آقای / سرکار خانم: آذريان اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحيدري مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت بارداري يا اختلال در متابوليسم کربوهيدرات ها اختلالي است که نخستين بار در دوران حاملگي شروع يا تشخيصي داده مي شود و در صورت عدم تشخيص به موقع مي تواند سبب بروز عوارض جدي براي مادر و جنين شود. با توجه به اهميت اين مساله و تفاوت فراواني و عوامل خطرساز آن در مناطق مختلف، انجام اين تحقيق ضروري به نظر مي رسيد. هدف از اين مطالعه مقطعي تعيين فراواني ديابت بارداري و عوامل خطرساز آن در زنان باردار ساكن شهر كرج بود.
روش ها: اين مطالعه بر روي ۶۶۸ زن باردار در هفته هاي ۲۸-۲۴ بارداري در سطح درمانگاه هاي شهر کرج انجام شد. زنان شرکت کننده ابتدا تحت آزمون غربالگري قندخون (۵۰ گرم گلوکز خوراکي) قرار گرفته و در صورت دارا بودن قندخون يک ساعته بيشتر از mg/dl 135، با آزمون تشخيصي تحمل گلوکز خوراکي (۱۰۰ گرم) مجددا بررسي شدند. افراد شرکت کننده در صورت داشتن ملاک هاي ديابت بارداري (مطابق با معيار کارپنتر و کوستان) مثبت در نظر گرفته شدند. کليه زنان همچنين با اخذ شرح حال از نظر وجود عوامل خطر ديابت تحت بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: مطابق يافته ها، فراواني ديابت بارداري در جمعيت مورد مطالعه ۶/۱۸% بود. مهمترين عوامل خطرساز شناسايي شده در جمعيت فوق به ترتيب شامل سابقه ماکروزومي (OR=10.47)، سابقه فاميلي ديابت در اقوام درجه اول (OR=2.37) و سن بالاي ۲۵ سال (OR=2.30) بود. در بررسي عوامل خطرساز، مشخص شد شانس بروز ديابت بارداري در زنان فاقد هر گونه عامل خطر معادل ۷۳/۰%، با وجود يک عامل خطر شانس بروز ديابت بارداري تقريبا ۲ برابر معادل ۶۸/۱% و در صورت وجود دو عامل خطرساز، ۲۵/۷ % بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها و فراواني ديابت بارداري در شهر کرج و همچنين عوامل خطر شناسايي شده، انجام غربالگري کليه زنان باردار در هفته هاي ۲۸-۲۴ از نظر ديابت بارداري ضروري به نظر مي رسد.