مقاله بررسي فراواني ريزحذف هاي كروموزوم V در مردان نابارور ايراني مبتلا به آزواسپرمي و اليگواسپرمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني ريزحذف هاي كروموزوم V در مردان نابارور ايراني مبتلا به آزواسپرمي و اليگواسپرمي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزحذف
مقاله كروموزوم Y
مقاله ناباروري مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفخرايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاجاني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: سلسبيلي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل ژنتيكي حدودا ۱۰ درصد علت هاي ناباروري را شامل مي شوند.در اين بين ژنهايي كه در نواحي AZF (شامل AZFa، AZFb وAZFc ) در بازوي بلند كروموزوم Y قرار دارند نقش بسزايي در فرآيند اسپرماتوژنز دارند. در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه فراواني وقوع ريزحذف هاي كروموزوم Y در بيماران آزواسپرم و اليگواسپرم تعيين گردد. در مجموع تعداد ۱۲۰ مرد ايراني مبتلا به ناباروري مردان (شامل ۱۰۶ بيمار آزواسپرم و ۱۴ بيمار اليگواسپرم) كه فاقد هر نوع اختلال سيتوژنتيكي بودند مورد بررسي قرار گرفتند. تعداد ۱۰۰ مرد بارور هم به عنوان گروه شاهد در اين تحقيق مدنظر قرار گرفتند. وجود و يا فقدان ۶ ماركر STS (دو ماركر براي هر يك از نواحي) در افراد بيمار و كنترل با استفاده از روش Multiplex PCR جستجو گرديد. ۱۵ (۵/۱۲%) نفر از بيماران وقوع حذف هايي را در كروموزوم Y نشان دادند. حذف AZFa در (%۱٫۶۷)۲، AZFb در ۱۱ (۱۷/۹%) و حذف AZFc در ۶ (۵%) نفر از بيماران مشاهده گرديد. اين نتايج همراه با اطلاعاتي كه در حال انتشار است بيانگر اهميت ريزحذف هاي كروموزوم Y به عنوان عامل آسيب هاي شديد اسپرماتوژنيك است.