مقاله بررسي فراواني سقط جنين هاي باكتريايي گوسفند و بز در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني سقط جنين هاي باكتريايي گوسفند و بز در استان مرکزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقط جنين باکتريايي
مقاله سرولوژي
مقاله آلودگي
مقاله اوليگلا
مقاله گوسفند
مقاله بز
مقاله استان مركزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقامي سيدشمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: بخشش مهران
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سقط جنين که از عوامل مهم اصلي زيان هاي اقتصادي در گله هاي گوسفند و بز به حساب مي آيد، توسط چندين عامل عفوني و غيرعفوني ايجاد مي شود. باکتري ها مهمترين علت سقط جنين هاي عفوني در دام هاي اهلي هستند. در اين پژوهش كه با هدف تعيين ميزان شيوع عوامل باکتريايي در جنين هاي سقط شده گوسفند و بز در استان مرکزي صورت پذيرفت از ۴۳ گله مبتلا نمونه سرم تهيه و بوسيله روش هاي سرولوژي از نظر بروسلوز آزمايش شدند. از گله هاي سرم منفي تعداد ۷۰ نمونه جنين سقط شده تهيه گرديد و در آزمايشگاه از کبد و مغز استخوان هر جنين روي محيط هاي انتخابي کشت انجام شد. تعداد ۱۱ گله (۲۵٫۸%) در آزمايش هاي سرولوژي بروسلوز واکنش مثبت نشان دادند. در اين مطالعه از تعداد ۲۲ نمونه جنين سقط شده باکتري جدا گرديد که شامل: ۲ مورد ليستريا، ۱ مورد کمپيلوباکتر، ۵ مورد باسيلوس، ۴ مورد استافيلوکوکوس، ۱ مورد استربتوکوکوس، ۳ مورد اشرشياکلي، ۴ مورد اوليگلا، ۱ مـورد انتروکوکوس و ۱ مورد آئروموناس بودند. اين اولين گزارش مستند جداسازي باکتري اوليگلا از موارد سقط جنين گوسفند و بز در ايران مي باشد. با توجه به شيوع بالاي عفونت هاي باکتريايي، رعايت موازين بهداشتي و پوشش کامل واکسيناسيون براي پيشگيري از سقط جنين پيشنهاد مي گردد.