مقاله بررسي فراواني سينوزيت در كودكان زير ۱۲ سال مبتلا به آسم در همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني سينوزيت در كودكان زير ۱۲ سال مبتلا به آسم در همدان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله سينوزيت
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: محبي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سينوزيت از تشخيص هاي افتراقي آسم بوده و همراهي آن با آسم باعث تشديد علايم و عدم پاسخ به درمان آسم مي گردد. در اين مطالعه شيوع سينوزيت در بيماران مبتلا به آسم زير ۱۲ سال بررسي شد.
روش کار: در اين مطالعه آينده نگر مقطعي، تعداد ۶۰ بيمار مبتلا به آسم زير ۱۲ سال (۴۷ پسر و ۱۳ دختر) بر اساس علايم باليني (سردرد، سرفه خلط دار، ترشح پشت حلق، ترشح چركي از بيني) و گرافي سينوس، شيوع سينوزيت بررسي شدند. بيماران در دو گروه با سينوزيت و بدون سينوزيت قرار گرفتند. از نظر سن و جنس و نوع شدت آسم با يكديگر مقايسه شدند. نوع سينوس درگير و علامت باليني بارز در گروه سينوزيت مشخص شد.
نتايج: شيوع سينوزيت در بيماران ۳/۴۸ درصد بود. تفاوتي در شيوع سينوزيت در پسر و دختر مشاهده نشد (P=0.42). متوسط سني كودكان با سينوزيت ۲/۲±۹/۶ سال و در گروه بدون سينوزيت ۰/۲±۶/۶ سال بود. بيشترين سينوس درگير، ماگزيلاري (۲/۸۶%) بود. شايع ترين علامت باليني، سرفه (%۵۵٫۱۷) بود. نوع و شدت آسم در دو گروه تفاوت نداشت.
نتيجه گيري: شيوع سينوزيت در بيماران مبتلا به آسم بالا بوده و در وجود سرفه بايد به سينوزيت مشكوك شد اگر چه بين شدت آسم در اين مطالعه با سينوزيت ارتباطي پيدا نشد ولي در مواقع پاسخ دهي نامناسب آسم به درمان، بايد وجود سينوزيت را در نظر داشت.