مقاله بررسي فراواني شانه داران و تاثير فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي آب روي تراکم آنها در خوردورق و غزاله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني شانه داران و تاثير فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي آب روي تراکم آنها در خوردورق و غزاله
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Pleurobrachia sp
مقاله فراواني
مقاله خور دورق
مقاله خور غزاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ده موردي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: سواري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مديسه سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تغييرات تراکم شانه داران طي ماه هاي مختلف از مهرماه ۱۳۸۴ تا شهريور ماه ۱۳۸۵ در آبهاي سطحي خور دورق و غزاله در استان خوزستان بررسي شد. همچنين تغييرات فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب از قبيل دما، شوري، کدورت، سختي، ۴PO، NO3، ph، NO2، DO، BOD5 در طي ماه هاي نمونه برداري اندازه گيري شد. تمامي شانه داران مشاهده شده در اين مطالعه از جنسPleurobrachia sp.  بودند. کمترين ميانگين تراکمPleurobrachia sp.  در تيرماه ۱۳۸۵ (۰٫۶ تعداد در متر مکعب) در خور دورق و  بيشترين ميانگين تراکم آنها در بهمن ماه ۱۳۸۴ (۲۸۴۶٫۷ تعداد در متر مکعب) در خور غزاله بود. با توجه به نتايج اين تحقيق شوري (P<0.05) و دماي آب (P<0.05) بر روي فراواني Pleurobrachia sp. در خور دورق اثر معني دار و کاهشي دارد. در خور غزاله نيز دماي آب (P<0.05) بر فراواني اين شانه دار اثر معني دار و کاهشي را نشان داد.