مقاله بررسي فراواني عفونت کلاميديا تراکوماتيس در نمونه هاي مجراي ادرار و دهانه گردن رحم ارسالي به بيمارستان قائم (عج) مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني عفونت کلاميديا تراکوماتيس در نمونه هاي مجراي ادرار و دهانه گردن رحم ارسالي به بيمارستان قائم (عج) مشهد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلاميديا تراكوماتيس
مقاله سرويست
مقاله اورتريت
مقاله کشت سلول
مقاله انکلوزيون بادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه كرم الديني مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري نسب محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مشكات زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عامل جامه دار سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کلاميديا تراکوماتيس قادر است دستگاه تناسلي را آلوده کند و عامل ايجاد طيف وسيعي از تظاهرات باليني در زنان شود که از عفونت هاي بدون علامت تا عفونت هاي پيش رونده پيچيده مانند بيماري هاي التهابي لگن، نازايي و حاملگي نابه جا متغيراست. همچنين در مردان کلاميديا شايع ترين عامل ترشحات مجرا است. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني عفونت کلاميديا در نمونه هاي مجرا و گردن رحم بيماران مراجعه کننده به بيمارستان قائم (عج) مشهد بود.
روش کار: اين مطالعه توصيفي روي ۸۶۱ نمونه از سرويکس و مجراي ادراري بيماران داراي علايم عفونت مجراي تناسلي مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان قائم (عج) مشهد به منظور بررسي وجود کلاميديا طي مدت ۳ سال انجام شد. نمونه ها روي رده سلولي McCoy تيمارشده با سيکلوهگزاميد کشت داده شدند و پس از رنگ آميزي گيمسا، حضور انکلوزيون بادي هاي داخل سيتوپلاسمي در آنها بررسي شد. داده ها به کمک آمار توصيفي تحليل شد.
يافته ها: ۵۸۸ مورد از نمونه ها (%۶۸٫۳) مربوط به سرويکس و ۲۷۳ مورد (%۳۱٫۷) نمونه مجرا بودند. ۴۰۸ مورد (۶۹٫۳۹) از نمونه هاي سرويکس و ۱۸۹ مورد (۶۹٫۲۳) از نمونه هاي مجرا از نظر وجود کلاميديا در سيستم کشت سلول مثبت شدند.
نتيجه گيري: نتايج نشان دهنده حضور بالاي کلاميديا تراکوماتيس در نمونه هاي بيماران ارجاعي به آزمايشگاه ها است. با توجه به نقش کلاميديا در ايجاد ناباروري، پيشنهاد مي شود تمامي بيماران نابارور ابتدا از نظر وجود کلاميديا تراکوماتيس ارزيابي شود.